V současné době mezi restaurováním a psaním, či shánění materiálů k opravám, jezdí po Jihočeském kraji a beseduje zejména v knihovnách měst a městeček o své práci.

Jeho poslední zastávkou byly Vodňany, kde v nádherných prostorách městské galerie představil své dvě knihy Příběhy Šumavských křížků a Příběhy Šumavských křížků po druhé. Rovněž představil a k prodeji nabízel jím vyrobené kalendáře na rok 2024, ve kterých jsou fotografie míst krásné Šumavy s restaurovanými křížky, ale i krásná místa spojená s historií dávnou, nedávnou i současnou.

Stanislav Schneedorf je známý volarský restaurátor křížků na pomezí Šumavy a Bavorska, které stály v lokalitách dnes již zapomenutých, či zmizelých osad na obou stranách hranice.

Příběhy devadesáti křížků ve Vodňanech představil společně se svou kamarádkou, která ho tradičně doprovází, Vlaďkou Tippmann ze Želnavy. Vyprávění doplnil o své zážitky z oprav, které jsou humorné, ale i vážné. Opravovat sakrální památky není jen o tom, že se přijede na místo, kde je kaplička, či křížek. Než se pustí do opravy, musí mít povolení i partu dobrých kamarádů, která s usazením pomůže. Mnohé křížky posvětil volarský farář Římskokatolické církve Karel Falář, který je jedním z mnoha obdivovatelů jeho neocenitelné práce.

Povídalo se i o opravách v samotné krajině, kam si většinou Stanislav Schneedorf materiál sám doveze, potom ho mnohdy čeká cesta pěšky do kopce, z kopce, po rovině, mezi drny… To jsou výškové metry, kilometry a zejména dojezdy, a to vše ve vlastní režii. To vše Stanislav Schneedorf zvládá bravurně a Vodňanskému publiku se jeho komponovaný program, promítnutí 90 křížků a jednoho sestřihu, moc líbil.