Tentokrát ne. Šlo o záměrný nepořádek. Strakonická Ekoporadna a pražská organizace Arnika připravily venkovní rozbor kontejneru na směsný odpad. „Má poukázat na množství tříditelných a znovuvyužitelných složek v odpadu. Obecně lze totiž říct, že tyto složky tvoří v českém směsném odpadu zhruba 55 až 70 procent a z největší míry je tvoří bioodpad, plast, papír nebo sklo, které jsou velmi dobře recyklovatelné,“ řekl tiskový mluvčí Arniky Luboš Pavlovič.

Vedoucí z Ekoporadny Jan Juráš zhodnotil, zda Češi dostatečně třídí. „V porovnání s některými zeměmi na tom nejsme špatně. Ale když pak vidíte výsledek, už to tak veselé není. Lidé ve Strakonicích na tom nejsou v obecném měřítku jinak. Nechci říct, že by netřídili vůbec. To ne, ale hodně toho jde zlepšit,“ řekl Jan Juráš.

Recyklace

●Pro naplnění evropské směrnice bude ČR muset po roce 2035 recyklovat minimálně 65 % a skládkovat nanejvýš 10 % komunálních odpadů. Pro spalovny by tak zbylo cca 25 % komunálních odpadů (tj. odhadem 1,5 milionu tun).
●Tyto cíle se však zcela míjejí s celkovou kapacitou českých spaloven, které už stojí, nebo se do té doby plánují postavit. Stavba jedné takové „nadkapacitní“ spalovny je plánována i v Písku.

Tato slova jsou v hodně velkém kontrastu s obecnými informacemi o kvalitě třídění odpadu v ČR. „Tyto informace jsou spíše motivační, než zcela pravdivé,“ dodal Jan Juráš.

Vyjádřil se i k účinnosti spaloven odpadu. Podobné rozbory totiž také určitým způsobem poukazují na velké rezervy v nakládání s odpadem, což by bylo podle mnohých názorů řešitelné budováním dalších spaloven včetně té, která má vyrůst v Písku. "Spalovny by měly být pouze doplňkem v celém mixu, ale již teď jejich plánovaná kapacita vysoce převažuje nad kalkulovaným objemem zbytkového odpadu. Navíc vůbec nebereme do úvahy, že bychom se spíše měli snažit o to, aby odpadů, které bude nutné spalovat, bylo co nejméně. Jednu z cest jsme se snažili ukázat prostřednictvím dnešní akce."

Rozbor ve Strakonicích zhodnotila také Nikola Jelínek z organizace Arnika. „Strakonice nijak nevybočují z českého průměru. Ale zaráží mne množství bioodpadu v kontejneru na směsný odpad, když hned vedle jsou nádoby na bioodpad,“ uvedla výsledek Nikola Jelínek.

Třídění se dá naučit

Podle ní není nemožné naučit se třídit odpad. Příklad si prý můžeme vzít v sousedním Německu, které už nyní splňuje evropskou normu, platnou od roku 2035. Naopak špatně je tom Malta, kde třídí jen 10 procent.

A jaký je výsledek rozboru ve Strakonicích? Tristní. Až 58 % odpadu v kontejneru by se dalo vytřídit a recyklovat či jinak využít. Pouze 42 % obsahu kontejneru tvořil směsný komunální odpad (SKO), který do něj patří.