Mlýnem bude vonět nejen chleba, ale také zelňáky na plechu a sladké koláče. Vše je možné u nás ochutnat. Akce se koná od 10 do 16 hodin.

Nebudou chybět ani řemeslné ukázky. Například pletení košíků, výroba vinutých perel, drátkování, výroba hrábí, otesávání trámů, výroba dřevěných koryt či malá výstava seker a sekerek. Samozřejmostí jsou i kostýmované komentované prohlídky mlýna doplněné o pouštění mlýnského kola a mlecího zařízení do chodu.

Pro naše nejmenší návštěvníky pak zábavné tvořivé dílničky i oblíbenou Bojovku pana mlynáře. Nezapomínáme ani na milovníky tradičních výrobků a produktů, které bude možno opět zakoupit na našem tržišti. Program hudebně doprovodí kapela Mečíchovští Šumaři.

Vstupné pro dospělé je 50 Kč, pro děti 25 Kč . Akce se bude konat za každého počasí, takže nezáleží na tom, zda nám bude svítit slunce či se ukáže trocha deště. Těšíme se na vás…

Lucie Kupcová, Muzeum středního Pootaví Strakonice