Projektová dokumentace se začne zpracovávat s předstihem, aby bylo možné využít případné dotační tituly. Podle tiskové mluvčí strakonické radnice Markéty Bučokové byla školka na Jezárkách navržena už v roce 2017 společností Ateliér A32, architekta Romana Schmitta. Podle původního návrhu měla mít kapacitu 256 dětí. Tato varianta byla ale v roce 2021 přepracována, nově to budou čtyři třídy po 28 dětech.

„V současné době je kapacita školek v rámci města dostačující, nicméně město se chystá vybudovat další školní zařízení v lokalitě Jezárky, kde probíhá výstavba nových soukromých domů a v plánu je tu i realizace obytných domů. Jde o lokalitu, do které směřují převážně mladé rodiny a potřeba školky zde do budoucna poroste,“ vysvětlila Markéta Bučoková.

Vzhledem k uvažované kapacitě a rozloze pozemků určené pro výstavbu bylo zvoleno pavilonové uspořádání jednotlivých oddělení mateřinky. V severní části areálu je navrženo parkoviště s vjezdem z ulice Rybniční. Každý pavilon bude barevně odlišen. Součástí školy bude také multifunkční sál, školní kuchyně, herny, pobytová terasa, ložnice, hrací kuchyňky, sklady, zázemí pro personál a další. Školní kuchyně je plánovaná s kapacitou 150 jídel denně.

Nepřítele jim budou simulovat i příslušníci speciálních sil.
Na jihu Čech začalo cvičení pro pět set vojáků. Nepřítele simuluje americký dron

V prostoru 2. nadzemního podlaží je navrženo administrativní zázemí s čajovou kuchyňkou, logopedie, knihovna (sloužící i jako zájmová místnost), příruční sklady a keramická dílna – vše doplněno o potřebné sociální zázemí.

Děti najdou skvělé zázemí i venku. U školky pro ně vzniknou venkovní hrací plochy včetně pobytových teras, pískoviště, hrací prvky, pěstební části, mlhoviště, pítka s pitnou vodou a podobně. V severní části areálu bude umístěno dopravní hřiště a hřiště pro míčové hry.

„V jižní části areálu směrem od štítové stěny multifunkčního sálu najdou i hrací plochu pro míčové hry, interaktivní chodníček a uměle navršený hrací kopec včetně průlezného tunelu. Na štítové stěně multifukčního sálu budou pak umístěné tabule pro dětské malování,“ popsala dětský svět Markéta Bučoková.

Rada města už rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele projektové dokumentace pro Mateřskou školu Jezárky.