František byl synem strakonického tesaře Vojtěcha Čelakovského a jeho ženy Anny, rozené Štefflové. Ve Strakonicích vychodil čtyřletou hlavní školu (jeden rok pro neznalost němčiny opakoval). Od roku 1812 studoval nižší gymnázium v Českých Budějovicích, kde se spřátelil s J. V. Kamarýtem, poté přestoupil na gymnázium v Písku.
Po jeho absolvování studoval filozofii v Praze, pro finanční problémy byl nucen přestoupit na lyceum v Českých Budějovicích, odkud byl vyloučen za četbu Husových děl. Pokračoval pak ve studiu na lyceu v Linci a od roku 1820 na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Z profesorů mu imponoval Bernard Bolzano.

Slavnostní setkání
V úterý 7. března se u pomníku FLČ v Bezděkovské ulici ve Strakonicích koná slavnostní setkání u příležitosti narození českého básníka. Začátek je v 16 hodin.

Živil se doučováním jako soukromý vychovatel do roku 1829 a na přímluvu K. A. Vinařického mu pražská arcibiskupská konzistoř zadala překlad spisu Aurelia Augustina De Civitate Dei. Roku 1830 dostal nabídku z Ruska, aby spolu s Pavlem Josefem Šafaříkem a Václavem Hankou v Petrohradě založili a řídili slovanskou knihovnu. Z nabídky ale sešlo

Od roku 1833 byl redaktorem Pražských novin, jejichž přílohu Rozmanitosti proměnil (1834) na týdeník Česká Wčela, tento týdeník se brzy změnil na samostatný časopis. V novinách se snažil o politickou i kulturní výchovu čtenáře a jeho hlavním přínosem byla změna v přejímání zahraničních článků přímo z řady cizojazyčných novin, nejen z německých, jak to bylo doposud.

V roce 1835 byl jmenován suplujícím profesorem české řeči a literatury na pražské univerzitě.

Před 100 lety se narodil autor vyřezávaného včelína Josef Mach.
Od narození autora slavného včelína Josefa Macha uplynulo 100 let

Rodinný život

Ve svých 35 letech se 2. února 1834 ve Strakonicích oženil se svou dlouholetou snoubenkou Marií Ventovou a téhož roku se jim narodil syn Ladislav. Během jeho pobytu ve Vratislavi, kde se usadil s manželkou a čtyřmi dětmi, zemřela 17. dubna 1844 jeho první žena Marie náhle na tyfus. Za příštího pobytu v Praze se zasnoubil s Antonií Reissovou, která zemřela roku 1852.

Syn z prvního manželství Ladislav Josef Čelakovský byl český botanik, profesor pražské univerzity a člen České akademie věd. Další syn Jaromír Čelakovský byl český právní historik, novinář, archivář a mladočeský politik.

Zdeněk Podskalský a Olga Schoberová.
Zdeněk Podskalský byl zlatý člověk, vzpomíná Zdeněk Troška

Práce

Literární působení Čelakovského, zahájené na počátku 20. let, vyrůstalo z humánně pojatých národních a slovanských ideálů, z estetických zásad preromantismu a z konkrétních podnětů Jungmannova kulturního programu, jež Čelakovský svým dílem tvořivě obohacoval. Měl zvláštní schopnost pronikat do vnitřního smyslu i tvárných principů básnických děl a kriticky vnímat umělecké zkušenosti národní i cizí literatury.

Čelakovský také úmyslně mystifikoval veřejnost, když v letech 1821 až 1823 publikoval několik básní pod jménem Žofie Jandová. Tato fiktivní autorka měla být jako první česká básnířka dokladem vyspělosti české literatury a kultury.

Pohřeb Jiřiny Jiráskové se konal 19. ledna 2013 v Malenicích.
OBRAZEM: Jiřina Jirásková už deset let odpočívá na hřbitově v Malenicích

Historie

Rodný domek F. L. Čelakovského stával v současné Čelakovského ulici, při městských hradbách, vedle Rennerových sadů. Podle pamětníků byl tento dům zbořen v roce 1983, a to především kvůli jeho špatnému a zchátralému stavu. V roce 2014 se objevila myšlenka důstojným způsobem vrátit do povědomí veřejnosti osobu tohoto obrozeneckého básníka a strakonického rodáka. „Nabízí se otázka, zda se nepokusit alespoň částečně napravit neuvážené rozhodnutí, které město ochudilo o jednu z nejvýznamnějších památek. Pokusit se, při zachování všech historických postupů a podle dochovaných materiálů včetně fotografií, vybudovat repliku rodného domku F.L. Čelakovského," řekl tehdy autor této vpravdě obrozenecké myšlenky Miroslav Šobr. Od té doby se ale na současném stavu nic nezměnilo.