V přeneseném slova smyslu lze konstatovat, že na každého jednou dojde. Je to tak i v případě prevence šité na míru prvním až sedmým třídám. Mnohdy si však školy objednají preventistky městské a státní policie i k „mazákům“, tedy k žákům 8. a 9. tříd. Výjimkou nejsou ani střední školy. Aktuálně například probíhají besedy na strakonické Euroškole, a to na téma širokého spektra návykových látek a trestných činů, které jejich užívání v 99 procentech provází. „Bohužel se protidrogová prevence posouvá stále do nižších ročníků,“ říká tisková mluvčí MP Strakonice Jaroslava Krejčová.

I takhle parkovali řidiči v září ve Strakonicích.
Přehlídka špatného parkování ve Strakonicích. Zhřešili jste, poznáte své auto?

V polovině října se preventistky zaměřily na návykové látky ve všech čtvrtých třídách ZŠ Dukelská. Jedná se o běžně dostupné zboží, ovšem do 18 let zakázané. Alkohol, cigarety, elektronické cigarety, nikotinové sáčky, žvýkací tabák, kratom… „Mimochodem, z poznatků z besed napříč okresem je patrné, že zejména nikotinové sáčky, žvýkací tabák i kratom se u dětí, velmi malých dětí, těší mimořádné oblibě. Snad prevence a varování doplněné o skutečné případy a příběhy z regionu alespoň část omladiny od zvědavého zkoušení zakázaného ovoce odradí,“ dodala mluvčí PČR Strakonice Jaromíra Nováková.

V druhé polovině října pak preventistky přijaly pozvání do ZŠ Krále Jiřího z Poděbrad do I. a II. tříd. Děti dostaly lekci o tom, jak se správně chovat v dopravním provozu jako chodec a jako cyklista.