„Město Strakonice, prostřednictvím osadního výboru Modlešovice, vysadilo prvních padesát švestek na jaře 22. dubna, nyní přijde na řadu druhá padesátka. Výsadby jsou součástí dlouhodobého, letos desetiletého, ekologicko osvětového projektu města Zahradou poznání,“ říká jeden z iniciátorů akce Miroslav Šobr z odboru ŽP MěÚ Strakonice.

Originálním způsobem dojde k připomenutí spisovatelovy povídky Ve švestkové aleji z roku 1865. Děj se odehrává u Modlešovic a zachycuje skutečný spisovatelův příběh ze studentských let, kdy zlý pan vrchní ze zdejšího velkostatku nedovolil nikomu, ani chudým studentům, trhat v alejích „panské“ švestky.

Letošní výsadby podobný osud určitě nepotká a nová modlešovická švestková alej se stane, kromě připomínky spisovatele Šumavy a Pošumaví, oblíbenou zastávkou turistů a cykloturistů blízké cyklostezky z Hajské.

Každý, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu je vítán. Sraz je v neděli 5. listopadu v 100 hodin na cyklostezce u turistického „hříbku“ Modlešovice.