Absence parkovacích stání znemožňuje hladký průjezd ulicí. To se má ale změnit. V plánu je tu sedm nových parkovacích míst.

Na základě podnětu z dopravní komise rada města rozhodla a schválila realizaci úpravy parkování v ulici Holečkova. „Už je připravena projektová dokumentace a probíhá stavební řízení. To by mělo nabýt právní moci v červnu 2023. Následně dojde k vypsání veřejné zakázky na tuto akci,“ zmínila tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Po obou stranách vozovky jsou málo využívané chodníky. Proto se nabízí řešení, že  jeden z chodníků ustoupí parkovacím místům. Parkovací stání budou sloužit v pracovní dny v čase od 6 do 16 hodin ke krátkodobému parkování v délce max. 15 minut. "Obousměrný průjezd ulicí se nezmění s tím, že u této komunikace zůstane zachován stávající jednostranný chodník pro pěší na straně vstupu do areálu Mateřské školy Holečkova. Stavební úpravou problém s parkováním v ranní špičce se vyřeší," dodala Markéta Bučoková.

Podnět na změnu v dopravě u strakonických školek vzešel z dopravní komise. Úprava pomůže rodičům dětí navštěvující MŠ. Předpokládané finanční prostředky na realizaci jsou 1 189 432 korun včetně DPH.