Jedinou překážkou je už jenom počasí. Na vylepšené prostředí se už těší například stálé návštěvnice Blanka Kloboučníková a Monika Keřková s dětmi, které by časem přivítaly další doplnění atrakcí pro děti.

„Proměna celého areálu se nám povedla díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP NUTS II Jihozápad, protože celkové náklady byly 7,5 milionu korun. Dotace z nich zaplatí 83 procent," vysvětlil starosta Josef Bárta. Stavební firma vybudovala v areálu nové víceúčelové hřiště, opravila všechny bazény, jejichž povrch pokryla protiskluzovou fólií, a vyměnila celé oplocení areálu. Dětský bazén byl doplněn solárním ohřevem a přístupové schodiště rampou pro tělesně postižené. „Naše koupaliště nemůže konkurovat aquaparkům, ale budeme se s personálem snažit vytvořit pro návštěvníky příjemné prostředí," dodal Josef Bárta.

Podmínkou přijetí dotace je, že bude areál koupaliště provozovat obec po dobu pěti let. Vstupné pro letošní rok je na den 60 korun pro dospělé a 40 korun pro děti do 140 centimetrů. Otevřeno bude od 10 do 19 hodin.

Novinky

Nová protiskluzová fólie v bazénech nahradila opadávající dlaždičky.

V dětském bazénu je ohřívaná voda solárním panelem.

Rampa pro tělesně postižené u schodiště do areálu.

 Víceúčelové hřiště.

 Nové oplocení.

 Celkové náklady 7,5 milionu korun, z toho 83 procent zaplatila dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj.¨

Vylepšené prostory koupaliště ve Zvíkovském Podhradí nabízejí možnost využití volného času, i když slunce právě nesvítí. Jak místní, tak i návštěvníci obce si tam mohou podle svého výběru také zasportovat na novém víceúčelovém hřišti. Součástí projektu bylo také osázení zeleně a doplnění technologie pro čištění vody. Na obnovu šaten a toalet zatím peníze nezbyly, ale vedení obce se na ně také bude snažit získat dotaci.