Podle mluvčího Policejního prezidia ČR Tomáše Hulana objevili na jihu Čech 2123 poškozených a 993 přebytečných značek. Na druhém místě skončil Středočeský kraj, třetí je jižní Morava a hlavní město Praha. „Díky této kontrole by mělo dojít k poměrně masivnímu odstranění značek omezujících, nebo jinak upravujících nejvyšší povolenou rychlost. V tomto směru rovněž podali nejvíce podnětů k odstranění jihočeští policisté. A to v 218 případech," nastínil mluvčí Hulan.
Umístění značek schvaluje a povoluje místně příslušný silniční správní úřad. U silnic prvních tříd je to kraj. Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jiří Klása vysvětlil, že kraj jako vlastník silnic druhých a třetích tříd nemůže sám od sebe značky odstraňovat. Pokud obce s rozšířenou působností rozhodnou o odstranění či výměně značky, krajský úřad tím pověří Správu a údržbu silnic. „Co se týká uváděného počtu, nelze se k němu zcela jednoznačně vyjádřit. Ale domnívám se, že odpovídá rozsahu silniční sítě na území našeho kraje, která je mimochodem druhá největší v celé republice. A také pečlivostí provedených kontrol," řekl Klása.
Problémy se objevují hlavně na křižovatkách hlavních a vedlejších silnic. Pokud jsou značky upravující přednost zarostlé nebo špatně viditelné, jde řidičům o život. Taková byla například situace v Dobešicích u Kluk na Písecku. Více o případu v popisce pod snímky.
Na Jindřichohradecku jsou podle slov policejního dopravního inženýra Petra Kašpara spíše problémy s reklamními zařízeními. „V poslední době jsme dali podnět například k výměně dopravní značky dej přednost v Jindřichově Hradci na výjezdu z cihelny a pak u několika železničních přejezdů, kde již byly značky poškozené," říká Petr Kašpar.
Na Táborsku policisté odhalili problémy ve vodorovném značení u přechodů přes silnici první třídy v Plané nad Lužnicí a Chýnově. Nátěry pruhů byly vybledlé a opotřebované projíždějícími vozidly. Správce silnice už tyto problémy odstranil.

Štícha: Méně je někdy více

Podle zjištění Policie ČR je na jihu Čech skoro tisíc zbytečných, dalších zhruba 2200 poškozených dopravních značek. „Dopravní značení by se mělo zjednodušovat," říká ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Štícha.


Jak hodnotíte výsledek šetření policie, je podle vás zjištěný počet adekvátní velikosti silniční sítě v kraji?
Na první pohled jsou to čísla vysoká, pokud ale vezmeme v potaz, že silniční síť kraje bez místních komunikací dosahuje délky cca 6200 km, přičemž řada kilometrů vede přes zastavěná území obcí, nejeví se výsledek již tak tragicky. Za sebe však souhlasím – dopravní značení zjednodušovat a na místech k tomu vhodných jej odstraňovat. Existují materiály, které vyhodnotily dopravní situaci na vybraných místech po odstranění značení jako bezpečnější, nežli s ním. Samozřejmě to neznamená bezhlavě je začít odstraňovat.
Máte jako správce komunikace nějakou zákonnou lhůtu k vyřízení oprav či odstranění?
Výměna či oprava poškozeného DZ se děje po našem vlastním zjištění v rámci prohlídek silnic, či po impulsu kohokoliv zvenčí, tj. zpravidla úřadů či fyzických osob.
Lze vyčíslit, kolik vás ročně stojí výměna (třeba odcizených nebo poškozených) značek?
Loni to bylo na silnicích II. a III. třídy celkem 5,9 milionu korun. Na silnicích I. třídy 1,3 milionu korun. Letos jsme za prvních devět měsíců u silnic II. a III. třídy investovali 3,8 milionu korun a u I. tříd 0,6 milionu korun.

 Strakonice a dopravní značení (DZ)

Celkový počet závad DZ 14
Podněty k úpravě DZ 6
Podněty k odstranění DZ 7
Celkový počet závad je nejnižší v Jihočeském kraji

Výzva

- Víte o dopravním značení, které postrádá logiku, je zničené, nepřehledně umístěné anebo znáte místo, kde je hodně značek pohromadě a vy nevíte, jak se mezi nimi orientovat?
– Znáte místo, které lze bez nadsázky nazvat „dopravním průšvihem"?
– Obraťte se na redakci Strakonického deníku! E-mail: redakce.strakonicky@denik.cz nebo reporter.strakonicky@denik.cz, případně volejte na telefonní číslo 724 020 786. Zeptáme se za vás!