Výzva „Muzea“ přispěla Jihočeskému muzeu na rekonstrukci depozitárního objektu v Ledenicích a vznik stálé přírodovědné, archeologické a národopisné expozice.

Finanční pomoc v první vlně, stejně jako ve druhé získalo i Husitské muzeum v Táboře. Podle ředitele instituce Jakuba Smrčky podpora pomůže v projektech na více objektech ve Veselí nad Lužnicí, Táboře, Sezimově Ústí a Soběslavi plánovaných na rozmezí let 2016 až 2021. Vzniknou nové expozice, přibude vybavení a protipožární či jiné bezpečnostní opatření do depozitářů. Např. loni vznikla v Soběslavi největší etnografická expozice na jihu Život na Blatensku a Kozácku. V areálu Weisova domu ve Veselí n. Luž. bude vystavěn nový pavilon. „V něm najdete restaurovaný pohřební vůz. Budeme restaurovat i drobné předměty jako šperky,“ uvedl. Od Evropské unie táborští získali necelých 75 mil. Kč.

Alšova Jihočeská galerie nejprve dostala příspěvek na rekonstrukci depozitního objektu Sparta a galerie Wortnerův dům. Nyní byla ve výzvě „Muzea II“ instituci přidělena na rekonstrukci Mezinárodního muzeua keramiky v Bechyni částka 27 334 342,5 Kč. Po novém roce podle ředitele Aleše Seiferta galerie vypíše na začátku roku veřejnou zakázku a s rekonstrukcí se začne v létě 2019. Hotovo by mělo být v srpnu 2020. „Získat jeden IROP je náročné, tři je snové,“ libuje si ředitel. Galerie získala celkem 69,5 mil. Kč.

„Touto druhou výzvou, která si klade za cíl zlepšit stav našich muzeí, pokračujeme v našem úsilí o pečování kulturního dědictví naší republiky, od jehož vzniku letos uběhlo sto let. Tyto finance jsou naším dalším příspěvkem k letošním oslavám. Samozřejmě budeme v podporování podobných chvályhodných projektů pokračovat i nadále,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ve výzvě "Muzea II" bude podpořeno 17 projektů za 898 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj z celkových 46 předložených projektů. Díky schváleným projektům budou postaveny nové depozitáře (např. pro Moravskou galerii v Brně) nebo rekonstruovány stávající depozitáře. Dojde i k otevření nových expozic (např. přírodovědná expozice Vlastivědného muzea v Olomouci), k rekonstrukci stávajících expozic (např. venkovní expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti), k restaurování sbírkových předmětů (např. lokomotiv ve sbírkách Železničního muzea v Národním technickém muzeu), nebo k obnově budov muzeí (např. Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni).


Výzva „Muzea II“ navazuje na předchozí výzvu, která podpořila 38 projektů za 1,634 mld. Kč. Mezi již ukončenými projekty je např. projekt Západočeského muzea v Plzni Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech, který získal příspěvek EU ve výši 18 824 226 Kč.