Jak pomoci potřebným?

Linec - V Horních Rakousích je nyní odkázáno na péči druhých 73 200 lidí. Během sedmi let jich bude o 11 000 víc, 84 200, tvrdí v deníku OÖN Michael Schöfecker z odboru statistiky zemské vlády. Institut hospodářského výzkumu počítá do roku 2030 se zdvojnásobením veřejných výdajů v tomto sektoru.
O 80 procent potřebných se dnes starají rodinní příslušníci doma. Do budoucna se hledají i další možnosti, například podpora motivovaných a čilých seniorů k pomoci nemohoucím. Rozšířeny mají být mobilní služby, zkvalitněny systémy zabezpečení domácností například automatickým spínáním světel, vybavením automatickým stavěčem vody či vypínačem sporáku.

Píší méně SMS

Zatím co v roce 2012 rozeslali Rakušané ještě 8,4 miliardy SMS, loni to bylo jen 4,6 miliardy, píší OÖN. Minuty rozhovorů po telefonu poklesly meziročně z 22,66 na 21,70 miliardy. Prudce ale stoupl objem rozesílaných dat – loni na 181,71 milionů GB proti 113,61 v roce 2013. Koncem roku bylo v oběhu 13,2 milionu aktivních SIM karet, tedy 1,6 kusu na občana. Jejich počet se od roku 2012 prakticky nezměnil. Obrat provozovatelů ale poklesl o šest procent na 3,97 miliardy eur, zisk před zdaněním stoupl o osm procent na 1,21 miliardy..

Jak se kde stěhují

Průměrný Evropan se za život stěhuje 3,9krát, ukázal průzkum v 16 zemích. Pětina mění adresu nanejvýš jednou, téměř čtvrtina častěji než šestkrát, napsal linecký Volksblatt. Rakušan se stěhuje čtyřikrát, Němci 4,5krát, Švýcaři 5,6krát. Češi vykazují 3,3 stěhování, Slováci 2,2, podobně Italové a Španělé 2,4. Nejmobilnější jsou Finové se 6,1 změnami a Švédi se 5,7.

Semafory pro gaye

Vedle klasických panáčků na semaforech přechodů pro chodce mají vé Vídni v budoucnu na nich ukazovat cestu páry držící se za ruce, a to i homosexuální. Správa města avízovala změnu na asi 50 semaforech. První v centru už jsou nainstalovány. „Město tak chce před nastávajícími událostmi jako Eurovision Song Contest či Life Ball ve prospěch HIV pozitivních propagovat víc tolerance," napsala pasovská PNP. Poutavost nového symbolu má také vzbudit víc pozornosti a přispět tak k dopravní bezpečnosti. Párky na semaforech mají zůstat zkušebně zatím do konce června.

Ušel po slaku 610 metrů.Rekordní procházka

Profesionální „chodič slacker" Alexander Schulz (23) z Rosenheimu vytvořil světový rekord – přešel po pásce natažené mezi dvěma dunami ve vnitřním Mongolsku 610 metrů. Ještě nikdy nebyl natažen slack tak dlouhý, píše PNP. Schulz cestoval do Číny na pozvání německého velvyslanectví v Pekingu k exhibici po pásce od jeřábu na střechu ambasády. Pak se pokusil o rekord v přírodě a po několika pokusech zmařených větrem a pískem se mu to podařilo.