K jejich překvapení zde nalezli ryby, mořské plody a vepřové uši, které řidič cizí státní příslušnosti převážel volně ložené v nevhodných teplotních podmínkách. Jak vysvětlil mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda, jednalo se o klasické dodávkové vozidlo bez jakéhokoli chladícího zařízení. „Řidič dále nepředložil potřebné průvodní doklady k přepravovanému zboží. Pracovníkům celního úřadu pouze uvedl, že zboží převáží z pražské tržnice SAPA do rakouského Lince,“ shrnul.

Na místo přizvaní inspektoři krajské veterinární správy provedeným šetřením zjistili v nákladovém prostoru vozidla 15 kilogramů krabů, pět kilogramů mlžů, 12 kusů kaprů a 7 kilogramů vepřových uší. „Jelikož řidič nepředložil platné průvodní doklady a zboží převážel v nevhodných teplotních podmínkách, rozhodli pracovníci veterinární správy o zajištění potravin,“ dodal mluvčí Kréda s tím, že následně tyto potraviny znehodnotili modrou barvou a nařídili jejich likvidaci v asanačním podniku na náklady kontrolované osoby.

Restaurace Eleonora v Hluboké nad Vltavou má zajímavý příběh. Týká se místní aristokratky považované za jihočeskou upírku. Na snímcích provozovatelka Kamila Červenková s vrchním číšníkem Alešem Tůmou.
Upírce z Hluboké vrátili zpět restauraci. Eleonora tu roní slzy a ruší signál

Inspektoři krajské veterinární správy si na místě případ převzali a s přepravcem zahájí správní řízení o pokutě. "Za zjištěná porušení zákona o potravinách může být přepravci uložena pokuta až do výše 50 milionů korun," upozornil poručík.

Potraviny neznámého původu a převážené v nevhodných podmínkách se tak do prodeje ke konečným spotřebitelům nedostaly. "Jihočeští celníci budou v kontrolách nejen dodávkových vozidel pokračovat i nadále," avizoval mluvčí jihočeského celního úřadu. 

MASO - POTRAVINY

– zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- § 10 odst. 1, písm. c) – na trh je zakázáno uvádět potraviny neznámého původu (pokuta až do výše 50 mil. Kč)
- § 3 odst. 1, písm. r) – povinnost přepravce zabezpečit, aby ve všech fázích distribuce byl k dispozici doklad o původu zboží (pokuta až do výše 3 mil. Kč)