Sto milionů korun má pomoci k obnově jednoho z nejznámějších poutních míst na Budějovicku – Římova. O jeho založení se zasloužili jezuité. Jako první zde byla vystavěna roku 1648 loretánská kaple na podnět Jana Gurreho, jezuitského lékárníka z Krumlova. Postupně přibyla křížová cesta, čtyřboký ambit či kostel Svatého ducha. Na poutě přicházely desetitisíce lidí.

Ani ty nejvýznamnější památky ale neumí odolávat zubu času. Proto se nyní chystají v celém římovském areálu velké opravy. Podle Miroslava Bíny, tiskového mluvčího Biskupství českobudějovického, se plánují stavební i restaurátorské práce a dokonce budou vytvořeny i kopie soch ze zastavení pašijové cesty.

Celkem půjde na akci 98,5 milionu korun, dotace činí 93,5 milionu a pět milionů dodá farnost. Na kostele, ambitu nebo kaplích se připravují renovace střech i fasád a uvnitř třeba restaurování nástěnných maleb. „V kostele budou restaurovány varhany,“ dodává Miroslav Bína a připojuje, že specialisté opraví i textilní nebo kovové předměty z vybavení kostela, ambitu nebo fary. Rekonstrukci si areál zaslouží i podle Heleny Petrové z Římova. „Kostel se mi líbí. Já jsem se tam i vdávala. Mělo by se to opravit, vždyť je to kulturní památka,“ říká Helena Petrová. Připojuje, že by bylo dobré, kdyby v areálu byly třeba jeptišky, aby se o něj staraly. Areál si opravy zaslouží i podle Evy Káparové z Římova, také ona upozorňuje na historickou hodnotu památky.

Kvůli opravám nebude třeba kostel „odsvětit“. Po dobu prací je ale z prostoru oltáře vyjmuta eucharistie (chléb proměněný v tělo Kristovo) a odneseny posvátné oleje. Kostel je tak vyřazen z liturgického provozu. Po rekonstrukci pak může být součástí slavnostního otevření bohoslužba a opětné „posvěcení“ objektu, i když tuto vlastnost neztratil.

Opravy mají začít na jaře roku 2020 a skončit v roce 2022.