Účastníky oficiálně pozdravili starosta Grainetu Kaspar Vogl a jeho prachatický kolega ve funkci Martin Malý se svým zástupcem Janem Klimešem, ředitel euregia Kaspar Sammer a další. Martin Malý vyjádřil radost z intenzivního přátelství a partnerství mezi Prachaticemi a Grainetem, k jejichž utužení významně přispívá i soumarská tradice. Jako dárek pro kolegu Vogla přivezl obraz svého města. Hostitel se revanšoval „ostrou kapičkou“ a vyzdvihl, že město Prachatice se 13 000 obyvateli se s malou obcí Grainetem se 2500 občany vždy setkává jako rovný s rovným, uvedl pasovský list. Zástupkyně okresního hejtmana Freyungu Renate Černá pozdravila speciálně české hosty půvabným „Dobrý den“ a dodala, že slavnost vyjadřuje to, co Bavorsko a Česko spojuje, a životem naplňuje, co politikové bilaterálně sjednali.

Předseda spolku soumarů z Grainetu Thomas Mandl se pak projevil jako květinový kavalír. Mimo jiné předal kytici i Brigitte Drexlerové, zástupkyni Mauthausenu jako dalšího parnerského města Prachatic. Drobným dárkem potěšil i bývalého prachatického starostu Jana Bauera a „soumarskou čepici“ předal k šedesátinám poslanci zemského sněmu Gerhardu Waschlerovi. V kulturním programu vystoupil i prachatický folklorní soubor "Libín S".

Představili se řemeslníci z obou zemí, z Čech například řezbáři jesliček a lžic. Thomas Madl z Bischofsreutu předváděl vrtání kmene pro vedení vody, malí i velcí byli pozváni ke starodávným kuželkám či házení kroužků nebo podkov, lukostřelbě či projížďce na koních. A starodávně soumarské bylo i občerstvení, popisuje PNP.

Za humny chybějí policisté

Nedostatek personálu u policie v Horních Rakousích pokračuje. Ze 3514 tabulkových počtů nebylo v dubnu 446 obsazeno, píší OÖN.

Během půl roku stav poklesl o 43 mužů a žen. V říjnu 2016 bylo plánovaných míst 3446, z nichž nebylo obsazeno 335. Mezitím tabulkově stav vzrostl o 68, ale počet policistů ve službě (přepočítáno na plnoúvazkový ekvivalent) klesl o 43. Kvóta policejních sil „k dispozici“ poklesla z 90,3 na 87,3 procenta. „Momentálně chybí na inspekcích každý osmý ,plnočasový´ policista,“ říká v listě mluvčí zemské SPÖ Hermann Krenn. Před půl rokem to byl „jen“ každý desátý.

Nejvíc lidí chybí v okrese Vöcklabruck, kde je 46 míst, tedy asi pětina, neobsazeno. Podobné je to ve Steyru, kde je nasazováno jen 113 místo 139 plánovaných sil. V Linci chybí do stavu 656 stále ještě 84 mužů.

Ve zmíněných 3514 plánovaných postech je i zemská policejní direkce a centrální oddělení, například kriminálka nebo orgán ochrany ústavnosti. Tady chybí 94 lidí na plánovaný počet 803 míst.

Krenn upozorňuje, že ze 406 absolventů policejních škol v celém Rakousku v uplynulých měsících přišlo sloužit do Horních Rakous jen 52. „Čísla z ministerstva vnitra nechce zemský policejní ředitel Andreas Pilsl potvrdit a mluví o 100 silách, které přibyly proti loňsku v exekutivě, například v hlídkové službě, ale i on říká: ,Personální situace je napjatá, ale zvládnutelná.´ Předpokladem prý je, že ročně bude přijímáno 200 nových sil, jako se to stalo v uplynulých dvou letech – 2016 jich přibylo 227, letos 196. Situace je komplikovaná tím, že prvních 21 měsíců jsou nováčci stále ve školeních,“ uzavírá linecký list.

Český číšník vozil drogy

V neděli pozdě večer kontrolovalii policisté v Rohrbachu 38letého českého řidiče. Ve vozidle našli marihuanu a hašiš, napsaly OÖN.

Jak se ukázalo, český číšník nepašoval menší množství drogy v malých schránkách poprvé. „Přiznal, že letos od března do července dovážel ilegálně marihuanu z Čech do Rakouska vícekrát za měsíc,“ pokračuje deník. Řidič podle něj jevil při kontrole známky ovlivnění a drogový test měl pozitivní. Také následné klinické vyšetření policejním lékařem prokázalo požití drog. Muž byl shledán nezpůsobilým k jízdě, proto mu musel být odebrán řidičský průkaz, uzavírá list.

Vyznamenáni za ochranu přírody

Obec Leopoldschlag získala Green-Belt-Award, mezinárodní ocenění za společné zasazování se obce s hornorakouským Svazem ochrany přírody o Zelený pás Evropy, píší OÖN. Cenu předali Hubert Weiger, předseda Svazu životního prostředí a ochrany přírody Německa, a Liana Geidezisová, místopředsedkyně European Green Belt Association.

Podle poroty se Leopoldschlag vynikajícím způsobem stará o ochranu a rozvoj Malše jako území Natura-2000, kterým byla říčka vyhlášena v roce 1998. „Plocha 348 hektarů zahrnuje rakouskou část hraničního toku Malše a její mokřiny na Zeleném pásu. Prostor je domovem významných a ohrožených druhů jako chřástala polního, tetřívka, ledňáčka, čápa černého, žluny šedé, rysa, vydry, perlorodek říčních, modráska atd. Na zaplavovaných lukách u Leopoldschladu hnízdí pravidelně velmi vzácná a ohrožená bekasina otavní,“ popisují OÖN.

V kooperaci se Svazem ochrany přírody Horních Rakous bylo v obci zřízeno v roce 2006 informační centrum Zeleného pásu a Malše jako území Natura-2000. Od roku 2008 jsou navíc pořádány pravidelně Green-Belt-kempy, při nichž mladí lidé ošetřují plochy u řeky, seznamují se se Zeleným pásem a navazují přeshraniční kontakty, uzavírá list.

Moc přísní na církev?

O skandálu s týráním a zneužíváním v řezenském dětském pěveckém sboru jsme opakovaně informovali. Na konečnou zprávu z vyšetřování případu se v deníku PNP ozval i jeden z kritizovaných, kardinál Gerhard Ludwig Müller (69). Míní, že katolická církev je v této věci tak ostře kritizována neprávem. Je prý proti ní postupováno tak tvrdě, že kněží jsou a priori podezříváni . „Jsou duchovní, bohužel, kteří takové zločiny spáchali. Ale proto nesmíme další kolektivně podezírat jen proto, že jsou také kněží. Procentuálně viděno je vzhledem k celkovému počtu duchovních na světě dokonce provinilců méně než ve srovnatelných pedagogických profesních skupinách. Což ovšem tyto trestné činy v žádné míře neomluvá a utrpení obětí nezmenšuje,“ řekl.

PNP dodává, že Müller předsedal pět let ve Vatikánu mocné kongregaci, která je příslušná i k objasňování případů zneužívání. Papež František začátkem července jeho jmenování překvapivě neprodloužil. Bývalý řezenský biskup Müller se v té souvislosti brání výtce, že kongregaci ve zpracovávání případů bránil. Podle něho tento útvar „přes mnohé pokusy o vměšování“ vždy k věci přistupoval s nulovou tolerancí.

Pasovský list pokračuje, že podle Müllera jsou vůči katolickým duchovním kvůli celibátu velké předsudky. „Myslí se, že když někdo žije dobrovolně zdrženlivě, musí někde své pocity ventilovat. I kdyby to dokonce platilo, normální člověk by hledal vztah k ženě, a ne k dítěti,“ řekl kardinál.

Po odvolání z vedení kongregace Müller kritizoval „dvořany“ ve Vatikánu a varoval před „papežským kultem“. „Každý katolík, obzvlášť každý biskup a každý kardinál, má pozitivní a konstruktivní vztah k papeži. To je ale všechno jiné než dvoření se a podřazené chování, proti kterým se papež František vždycky vyslovoval,“ uvedl. Mnozí prý podle něho pěstují „zdánlivou poníženost před papežem“ s mottem: Svatý otec má ideu a my ji bezpodmínečně následujeme plni obdivu. „Papež je ale také jenom člověk. To znamená, že ne všechno, co dělá a říká, je dokonalé a nepřekonatelné,“ řekl.

K neprodloužení svého pětiletého mandátu k vedení kongregace řekl, že důvody nezná. „Byl jsem papežem Benediktem povolán do Říma jen pro tento úřad. Z toho se dalo normálně vyjít, že v této funkci budu do svých pětasedmdesáti let. Stalo se ale jinak. Pro mne se svět nezhroutí. Mohu dál udělat pro církev mnohé.“

Kraví osvěta

Pastvina není zoo k pomazlení!Zdroj: Deník/repro PNP

V horách Tyrolska se zase množí útoky krav na turisty, napsala PNP. Tato spolková země se proto snaží pomoci veselým animovaným videem. „Pod mottem Louka není mazlivé zoo má zprostředkovat turistům ve formě komiksu nejdůležitější pravidla pro setkání s pasoucím se stádem. Má se tak do budoucna předejít kritickým situacím a možným případům i usmrcení,“ uvádí list a připomíná, že naposledy v pondělí byla německá občanka na túře s manželem a psem těžce zraněna při útoku krávy ve Štýrsku.

Deset bodů videa mimo jiné říká, že turisté nemají nikdy vstupovat na oplocenou louku. Mají zůstat vždy na cestě, držet dostatečnou vzdálenost od zvířat a chovat se klidně. Obzvlášť nebezpečné je, když mají krávy mladé. „Matka je v tu dobu v obranářském módu a každého člověka považuje za potenciální nebezpečí pro tele,“ uvádí video. Psi musejí být stále na vodítku, pokud zrovna dobytek neútočí. Pak se má pes opustit na volno a jeho majitel se před něj v žádném případě nemá stavět na jeho obranu, to by mohlo skončit tragicky…

Urodilo se méně jahod

Množství sklizených jahod letos podle prognóz bavorského statistického úřadu pokleslo o téměř 30 procent, napsala PNP. Pěstitelé sklidili kolem 8300 tun, ale na řadě míst ještě sběr bude několik týdnů pokračovat. Jiné je to s chřestem – jeho výnos byl o asi 1500 tun vyšší nad pětiletý průměr 16 340 tun.

Péče za 11 eur za hodinu

Minimální hodinová mzda pečovatelských sil v Německu stoupne do začátku roku 2020 v několika krocích na 11,35 eura na západě země a na 10,85 na východě, napsala PNP. Momentálně je sazba 10,20 eura na západě a 9,50 na východě. K 1. lednu 2018 to má být 10,55, resp. 10,05 eura. Nejnižší mzda se v Německu týká kolem 908 000 pečovatelů. Minimální mzda neplatí v případech, kdy péči poskytuje rodina – na její členy se vztahuje zákonná minimální mzda, která je nyní celostátně 8,84 eura za hodinu.

Vytížení hasiči

Linečtí profesionální hasiči zasahovali loni 3897krát, tedy průměrně jedenáctkrát denně. Od hlášení poplachu k výjezdu trvalo maximálně 30 sekund. Kromě ochrany života a zdraví lidí uchránili hasiči odhadem materiální hodnoty za 20,4 milionu eur. 178členný tým poskytl 2500 technických pomocí, zasahoval u 1370 požárů (51 budov, 31 vozidel, 64 skládek atd.) a při stovce katastrof, držel 123 požárních hlídek.