Putim – Spisovatelka Jaroslava Pixová, žijící v Putimi, se dosud ve své tvorbě věnovala především mlýnům a mlynářům na řekách Blanici a Otavě a některým městským částem Písku (sv. Václav a Portyč). Její knihy, za kterými byly desítky hodin hledání v archivech a rozhovorů s pamětníky, si získaly velkou oblibu u čtenářů nejen v jihočeském regionu.

Její nejnovější jubilejní desátá kniha však bude pro mnohé její příznivce překvapením. Má název Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes. „Pokusila jsem se zachytit nejen historii, ale i současnost devíti historických objektů – zámků v Česticích, Dobrši, Dubu u Prachatic, Tažovicích a tvrzích v Doubravici, Drslavicích, Kalenicích, Ohrazenicích a unikátního souboru tvrzí i zámku v Kestřanech. Čtenáři se také dozvědí, s jakými potížemi se majitelé potýkají při zvelebování těchto objektů," uvedla Jaroslava Pixová.

První představení nové knihy bude 3. září od 17 hodin na zámku v Dubu u Prachatic, kde na závěr čeká návštěvníky prohlídka již zrekonstruovaných pokojů tohoto pečlivě opraveného zámku. Hned ve čtvrtek 8. září Jaroslava Pixová o osudech zámečků a tvrzí pohovoří v přednáškovém sále Prácheňského muzea v Písku od 16 hodin. Poslední slavnostní představení knihy bude opět na zámku, a to v Česticích, přímo o místní pouti v neděli 11. září v 10 hodin. Akce bude spojena s vernisáží obrazů Valentina Horby, jenž je známý vlídnými obrázky jihočeských vesnic.