Hned několik projektů nových komunikací nebo vylepšení současných připravuje v jižních Čechách Ředitelství silnic a dálnic.

V jižních Čechách se například připravují soutěže na podklady pro rozšíření trasy mezi Českými Budějovicemi a Pískem v některých úsecích na uspořádání 2 + 1 a také na přeložku Lišov – Vranín na trase z jihočeské metropole do Třeboně. Projektovat se má také odpočívka na D4 u Předotic.

Podle tiskového mluvčího ŘSD Jana Studeckého se totiž ani během aktuální složité situace z důvodu pandemie COVID – 19 nezastavila intenzivní příprava nových investičních dálničních a silničních staveb. "Díky tomu vypíše ŘSD ČR ještě během letošního roku více než 90 soutěží na zpracovatele projektové dokumentace o celkové předpokládané hodnotě 1,2 mld. Kč na stavby s předpokládanými stavebními náklady téměř 100 mld. Kč," říká Jan Studecký.

"Samotné projektování staveb běží i nadále bez výraznějšího omezení. Ke zdržením v přípravě staveb dochází v dílčích případech v podobě pomalejšího vydávání správních rozhodnutí některými orgány státní správy, jejichž činnost je omezena z důvodu probíhající karantény. V rámci majetkoprávní přípravy je v současné situaci složitější také jednání s majiteli jednotlivých pozemků. Zároveň probíhají výběrová řízení na zhotovitele staveb a připravují se nová k zahájení," dodává Jan Studecký.

I přes tyto komplikace plánuje ŘSD ČR během letošního roku vypsat více než 90 soutěží na zpracovatele příslušného stupně projektové dokumentace o celkové hodnotě 1,2 mld. Kč na stavby s předpokládanými stavebními náklady téměř 100 mld. Kč. Ve všech případech se jedná o nové stavby, v součtu tedy nejsou započítány žádné opravy ani rekonstrukce.

Jako novou stavbu chápe ŘSD i rozšíření tahu České Budějovice - Písek na systém 2 + 1. Konkrétně na úsecích Protivín - Vodňany (6,7 km za 247,98 mil. bez DPH) a Vodňany - Nová Hospoda (8,5 km za 318,4 mil. bez DPH). Chystá se i obchvat Lišova a Štěpánovic na trase Lišov . Vranín (9,3 km za 1,27 mld bez DPH).