Mezi Vodňany a Aarwangenem panuje přátelství už 25 let. Jak byste toto období zhodnotila?
Velice pozitivně. Obě strany jsou hodně aktivní. Nejvíce akcí je v oblasti kultury, sportu, školství, turistiky a ani myslivci nejsou pozadu.


Výtvarníci

Co tento vztah oběma městům přináší?
Lidé mají možnost poznat jinou kulturu, mentalitu i objevovat krásu Švýcarska. Mohou se i zdokonalit se v německém a anglickém jazyce. Obrovským přínosem je možnost navázání osobních přátelství.

Již zmíněných 25 let je jedna generace. Přenáší se vztah mezi oběma městy také na děti těch, kteří ho začali?

Ano. Znám muže, který dnes do Švýcarska vozí již vnoučata. Obě strany mají ve spolcích mladé členy, což je velmi pozitivní.


Jaké byly samotné začátky, proč tento vztah začal?
Vztah začal po uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a kantonem Bern.

Kdo u toho byl?
Rozvíjení vzájemných vztahů se ujala rada města, především tehdejší starosta PaedDr. František Zborník, Ing. Vojtěch Svatek a bývalý tajemník MěÚ Mgr. Stanislav Podlaha.

Můžete říct něco o plánech do budoucna? Už víte něco konkrétního?

Chtěli bychom hlavně zapojit studenty. Jednáme o návštěvě dvou tříd z Aarwangenu ve Vodňanech. Předpokládáme, že studenti budou bydlet přímo v rodinách. Nejlepší je vždy osobní kontakt. Jedná se o výměnný pobyt. Je domluvená i účast švýcarského souboru na Vodňanských rybářských dnech v roce 2017. Další akce budeme plánovat v průběhu roku.