Zhruba 1 hodinu a 16 minut dnes trvá cesta vlakem z Tábora do Prahy. Právě realizovaná modernizace IV. železničního koridoru v úseku Sudoměřice – Votice na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje přinese napřímení kolejí a zdvojkolejnění tohoto úseku. Vlaky tu budou projíždět rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Lidé tak ušetří čtvrthodinu času, budou cestovat komfortněji a bezpečněji.

Součástí modernizace je i výstavba tunelů Deboreč a Mezno. Na Dni otevřených dveří stavby železniční trati mezi Sudoměřicemi a Voticemi, který se konal v sobotu 25. května, měla veřejnost jedinečnou možnost prohlédnout si rozestavěný tunel Deboreč, který je budován pod vrchem Deboreč poblíž středočeských Ješetic. Po dokončení bude měřit 660 metrů, z toho ražená část tvoří 562 metrů a první fáze jeho budování by měla být ukončena v závěru roku.

Náměstek pro investice Správy železniční dopravní cesty Ondřej Göpfert na Dni otevřených dveří aktivně zodpovídal dotazy příchozích. „Tuto akci pořádáme proto, abychom stavbu přiblížili lidem,“ zmínil. Práce na druhém tunelu Mezno, který bude se svými 840 metry ještě delší než Deboreč, podle něj začnou už v červnu a potrvají také zhruba rok. „Na konci roku 2021 bude v úseku Sudoměřice – Votice v provozu jedna kolej, v polovině roku 2022 už bude provoz veden po dvou kolejích,“ upřesnil.

Při stavbě tunelu Deboreč je využívána nová rakouská tunelovací metoda, při níž se stavební postupy přizpůsobují aktuálním geologickým podmínkám. Dochází při ní k mechanickému rozpojování horniny a jištění primárním ostěním.

Firma Tubau zde začala pracovat loni v prosinci a kromě Vánoc a soboty 25. května stavbaři práci nepřerušují. Nad jejich životy bdí soška svaté Barbory u vchodu do tunelu.

Na trase Sudoměřice – Votice budou postupem času zrušeny železniční stanice Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky. Nahradí je nová stanice Červený Újezd. Nástupiště nových zastávek vzniknou v Meznu, Střezimíři, Červeném Újezdu (zastávka), Ješeticích a Heřmaničkách. Počítá se také s výstavbou šesti protihlukových stěn.

Náklady na modernizaci trati Sudoměřice – Votice zřejmě přesáhnou sedm miliard korun bez DPH, financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Předpokládaný příspěvek Evropské unie pokryje až 72 procent celkových investičních nákladů.