Ředitel Dětského domova ve Volyni Jiří Pán upozorňuje na možné hrozící nebezpečí pro děti, které by tato změna přinesla.

Proč se tolik obáváte této legislativní změny?
Pro děti by to mělo fatální následky. Všechno, co se za posledních dvacet let v našem výchovném systému vybudovalo, by bylo rázem pryč. Děti by neměly žádné výchovné vedení, výuku a podobně. Dojde li k této změně, bude jim poskytována pouze podobná péče, kterou dnes mají senioři v domovech důchodců, nebo v LDN.

close Ředitel Dětského domova ve Volyni Jiří Pán upozorňuje na možné hrozící nebezpečí pro děti, které by změna přejít pod Ministerstvo práce a sociálních věcí přinesla. info Zdroj: Deník / Lenka Pokorná zoom_in Ředitel Dětského domova ve Volyni Jiří Pán upozorňuje na možné hrozící nebezpečí pro děti, které by změna přejít pod Ministerstvo práce a sociálních věcí přinesla.Autor: Deník / Lenka Pokorná

Kdo dnes hlavně připravuje děti pro vstup do života?
Jsou to vychovatelé, učitelé každý v určité oblasti, ale pod jednotným vedením a s jedním cílem. Připravit je pro život po všech stránkách / psychicky i manuálně/, aby se po dokončení školní docházky dokázaly uplatnit ve společnosti.

Jaké u vás mají možnosti volnočasových aktivit?
Mají k dispozici počítače, jednak v počítačové učebně, jednak na skupinách. Pracují v keramických dílnách, rádi tančí, zpívají a malují. Ze soutěží, kterých se účastní si přivážejí i ta nejvyšší ocenění.

Z jakého důvodu k vám děti přicházejí?
Jedna skupina přichází na základě soudního rozhodnutí, druhá na žádost rodičů, nebo i na žádost svoji. Ti pak nastoupí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Bývají to případy, kde jsou buď ohroženy na životech, nebo jejich výchova a péče o ně neodpovídá podmínkám 21. století.

Každé z těchto dětí tedy má své rodiče. Mohou odjet na vánoce domů?
Na našem zařízení nejsou děti bez rodičů, mohou jezdit domů na základě požádání rodičů, když si to rodiče přejí. Jezdí i na svátky, nebo na prázdniny. Letos jich však odjíždí do rodin pouze 9 dětí ze 40, které máme v péči. Důvod je jediný. Nezájem rodičů. Některé rodiny nepošlou dětem ani vánoční přání.

Letos se dětem o dárky pod stromečkem postarali úplně cizí lidé.
Ptali se, jak by mohli pomoci, jak by mohli o vánocích obdarovat tyto děti. Dali jsme jim tip a do 22. prosince jsme měli nashromážděných stovky dárků. Za všechny dárce bych chtěl jmenovat pana Popeláře, který okolo sebe vytvořil skupinu lidí, kteří se také zapojili.

Za sebe i všechny pracovníky bych chtěl poděkovat všem těmto pro nás dosud neznámým dárcům. Děti všem dodatečně poděkují formou obrázku, nebo dopisu.

Zároveň mi dovolte popřát všem čtenářům deníku pohodu a zdraví v roce 2018.