Lidé, kteří bydlí nedaleko již delší dobu pozorovali hučení, které od nádrže vycházelo.

„Dnes ráno jsem otevřela okno a slyšela jsem ještě větší hukot, než který byl na Štědrý den. Nedalo mi to, vzala jsem si dalekohled, vylezla do patra a ze střešního okna jsem viděla díru v hrázi a zalitý Jordán," řekla bezprostředně poté Jitka Šťastná, která se k protržené hrázi také vydala.

Pro město to znamená velké problémy. V současné době je nádrž opět zatopena, a tak se zřejmě zastavily všechny práce, které zde dosud probíhaly.

Zhruba dvacetimetrové protržení hrázky způsobilo velké množství vody, které do Jordánu přiteklo po tání sněhu a deští z povodí. "Voda se přelila do spodní části nádrže. Během přibližně třech hodin byly hladiny obou polovin vyrovnány a voda protéká celým Jordánem a vtéká vybudovanou štolou do Tismenického potoka," popsal stav manažer projektu odbahnění Karel Hotový.

Celý den situaci sledují také lidé. Stojí nejen u restaruace Černá perla, ale také pod vodopádem u Tismenického potoka. Tam teče voda černá jako ropa. Všichni se shodují, že první známky protržení hráze už byly zřejmé minimálně den před Štedrým dnem, ale nikdo s tím nic nedělal.

"Přece neudálám díru do rybníka bez možnosti zavřít štolu. Tady tečou milióny. Nedávno jsme vyčistili mlýn a můžeme znovu. Myslím, že to mlýny na Lužnici odnesou. Voda se sice ředí, přesto je v ní bahna hodně a sediment může zařízení mlýnů poškodit. Navíc bahnem smrdí celé údolí Lužnice," zlobil se František Mikyška z Matoušova mlýna. Dalším přihlížejícím bylo líto ryb, jiný měl strach o drůbež, kterou chová na zahradě u břehu Tismenického potoka.

S problémy se potýkají i ve Štičí líhni Esox, která je závislá na přítoku vody z horní nádrže. "Jsme úplně odříznuti od pitné vody. Horní nádrž, která byla pro tyto účely vybudovaná, měla zásobovat nejen sádky, ale také prodejnu. Nyní jsme museli po dohodě se zhotovitelem přistoupit ke krizovému řešení. Metrostav nás musel připojit k vodovodnímu řadu," konstatoval Oldřich Pecha ze Štičí líhně Esox.

Situaci dál sledujeme.