V Řeznu proto testují devět těchto elektricky poháněných „podstavců“. V normálních případech brouzdají hlídky starým městem a pěšími zónami rychlostí asi 6 km/h, při pronásledování stroje vyvinou až 20 km/h. Baterie vydrží na 38 kilometrů. „Testéři“ oceňují o asi 20 centimetrů vyvýšenou pozici, která jim umožňuje větší přehled. Jsou také víc vidět občany, kteří mohou s policisty komunikovat bezprostředněji, než když sedí v autech.

Mladý Romeo je volný

Osmnáctiletý Leo S. z Mitterkirchenu (okr. Perg) byl 30. července zatčen na Floridě pro sex po dohodě s 15letou Američankou, se kterou se seznámil po internetu a přijel ji navštívit. Na Floridě je pohlavní styk s mladšími 16 let trestán až 15 lety vězení. Po zadržení byl deset dnů ve vazbě, než šel na kauci 200 000 dolarů složenou „starajícím se občanem“, nadále neznámým, ven s učením místa pobytu v Orange County. Do Ameriky za ním přicestovali rodiče, stále mu ale ještě hrozilo soudní řízení. Americká právní kancelář, která ho zastupuje, nyní oznámila, že státní zastupitelství v Sarasotě v pátek upustilo od jeho trestního stíhání. Podle advokátů se žalobce podařilo přesvědčit, že šlo o čistě milostný vztah. Může se tedy vrátit domů.

Šest procent „obojpohlavních“

Šest procent homosexuálních mužů ve věkové skupině kolem 45 let vede podle studie Technické univerzity v Mnichově (TUM) heterosexuální život, často s manželkami a dětmi. Profesorka Kathleen Herkommerová z kliniky této fakulty tvrdí, že je to poprvé vědecky dokázáno. Důvody tohoto „dvojího vyznání“ jsou podle ní religiózní nebo obavy z problémů, které by dotčení kvůli homosexualitě mohli mít. Podle studie TUM jsou důkazy o tom, že nesoulad mezi sexuální orientací a živou praxí může vést k depresím nebo poruchám sexuálních funkcí.

Roste počet delikventů

V Bavorsku bylo loni odsouzeno téměř 1300 pachatelů sexuálních trestných činů, o 300 víc než předloni, napsala PNP. Nárůst je více než 23 procent. O 30 procent (ze 70 na 90) stoupl počet odsouzení za znásilnění.

Celkově bylo v této spolkové zemi loni odsouzeno 118 000 pachatelů trestných činů, což je o 0,2 procenta méně než předloni. Skoro 82 procent potrestaných jsou muži.

O 5,5 procenta, na téměř 40 %, se zvýšil podíl odstíhaných cizinců: těch bylo loni odsouzeno 47 000. Každý druhý přišel ze zemí Evropské unie. Ministr vnitra Winfried Bausback v té souvislosti ale připomíná, že některých trestných činů se mohou dopustit právě jen cizinci, například porušování azylových zákonů.

Choulostivá SPZ

Téměř patnáct let jezdil Rakušan H. B. se značkou BH100, jak si přál – písmena pro něho i pro jeho známé byla vždy vyjádřením jména a příjmení. Loni požádal okresní úřad o prodloužení povolení této značky a úřad mu to překvapivě odmítl, píší OÖN.

Úřad to odůvodnil vysvětlením, že „BH“ znamená „v extremistických kruzích“ zkratku pro "Blood and Honour", přeloženo Krev a čest. Jde tedy o závadnou kombinaci písmen, která není podle výnosu ministerstva dopravy pro poznávací značky přípustná. Právní zástupce žadatele Manfred Arthofer podal proti rozhodnutí stížnost k zemskému správnímu soudu. Mínil, že „nic nesvědčí tomu, že by tato kombinace byla veřejností chápána jako ‘Blood and Honour’, když v Rakousku zkratka BH znamená všechno možné, například podprsenku (Büstenhalter), okresní úřad ( Bezirkshauptmannschaft) nebo i rakouskou armádu (Bundesheer), která touto zkratkou označuje i svá vozidla. V žádném případě tedy nelze dovozovat užívání nacistického kódu. Jen omezený okruh osob, které nacismus zbožňují, si asociuje BH jako Blood and Honour, tím spíš, že v Rakousku je úřední řečí němčina.“

Správní soud si vyžádal od dotčeného okresního úřadu informace a nařídil veřejné projednání věci. Uzavřel, že „na rozdíl od stanoviska úřadu“ není BH pocházející z anglického jazykového prostředí většinou obyvatelstva běžně vnímána jako zkratka pro "Blood and Honour" a nebyla by tedy pociťována jako závadná, neslušná. Prodloužení platnosti označení auta povolil a revizi svého rozhodnutí nepřipustil.

Ubývá dárců orgánů

Počet dárců orgánů v Bavorsku dál klesá přes veškeré apely zdravotnických politiků, napsala PNP. Za prvních devět měsíců roku jich bylo 98, o jedenáct méně než předloni. Jen v Bavorsku čeká na nový orgán více než 1400 nemocných, v celé SRN 9981. Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU) v té souvislosti navrhl novou úpravu dárcovství ustanovením o „odporovatelnosti“. Podle ní by byl každý automaticky dárcem, pokud proti tomu nepodal odpor. Ten by za něho relevantně mohli vyjádřit i jeho pozůstalí.

V celém Německu ohlásila Nadace Eurotransplant loni 769 dárců orgánů, tedy 10,4 na milion obyvatel. To je nejméně za 20 let. Ve Španělsku je 43,4 posmrtných dárců orgánů na milion obyvatel, v Chorvatsku 38,6, v Portugalsku 32,6, v Belgii 31,6 a ve Francii 28,7.

Jedna siréna nehoukala

V sobotu testovali v Rakousku funkčnost 8212 sirén civilní obrany. Mezi 12.00 a 12.45 hodiny zazněly po znělce Zlouška sirén tři signály – Varování, Poplach a Konec poplachu. V Horních Rakousích nefungovala jen jedna ze 1430 sirén, ve Steinhausu u Welsu, napsaly OÖN, a vedoucí zemské varovné centrály Martin Burger oznámil, že bude co nejdříve vyměněna. V celém Rakousku se rozeznělo 8181 zařízení, tedy 99,62 procenta. Nejvíc výpadků, devět, bylo ve Štýrsku, osm v Dolních Rakousích a sedm v Korutanech. Všech 963 sirén v Tyrolsku houkalo bezchybně. Letos u sousedů opět zároveň testovali varovný systém po appu, který by mohl varovat obyvatelstvo přes smartphony, službu SMS a e-mail.