Potápění se pro puky, plavání s destičkami i pár jízd na toboganu za odměnu na závěr hodiny. Pamatujeme si to možná všichni – povinné hodiny plavání na základní škole. Zatímco v minulosti záleželo jen na ředitelích škol, jestli do školních osnov hodiny plavání zavedou, od loňského roku musí mít školy ve svých školních vzdělávacích programech plavání povinně. Absolvovat žáci na prvním stupni musí čtyřicet vyučovacích hodin.

S HLAVOU POD VODOU
„V naší škole na plavání jezdíme nepřetržitě už roky, a to v rámci tělesné výchovy,“ komentovala nové nařízení Miroslava Nováková, zástupkyně pro 1. stupeň Základní školy Máj 1 v Českých Budějovicích. „Povinných je 20 lekcí. My jsme je rozdělili do dvou ročníků. Ve druhé třídě děti absolvují 10 lekcí po 90 minutách a ve třetí to samé,“ řekla Miroslava Nováková. A jak to dětem jde?

„Je pravda, že ve 2. ročníku jsou ještě některé děti neplavci. Ony třeba s rodiči do bazénu chodí, ale mají křidýlka,“ řekla Dana Švantnerová, která na Základní škole Máj 1 vyučuje tělocvik. „Ty plavčice na bazénu jsou ale úžasné. Chodí s dětmi do bazénu, učí je dýchat do vody, děti používají barevné pomůcky, loví pod vodou různé předměty,“ přiblížila hodiny plavání v praxi a pokračovala: „Teď ve třetím ročníku máme dalších deset lekcí a každou tu hodinu se zvyšuje počet dětí, které chodí do velkého bazénu,“ dodala s tím, že po absolvování všech lekcí každé dítě nějakým způsobem plave.

Zájem o kurzy registrují roky v Baby clubu Šikulka v Českých Budějovicích, kde učí plavat děti už od šesti měsíců. „Čím dříve se začne, tím lépe,“ řekl Richard Cirhan, ředitel Baby clubu Šikulka. Dle jeho slov je u nich ale zájem o kurzy plavání ve všech věkových kategoriích, včetně těch školních. „Umět plavat by mělo být samozřejmé, proto si myslíme, že jsou povinné plavecké kurzy důležité,“ řekl. Zdůraznil ale, že je třeba učit děti plavat hravou, zábavnou formou, aby je to bavilo.

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
Petr Podhola ještě coby tehdejší náměstek primátora pro Deník uvedl, že v českobudějovických základních školách musí letos povinné hodiny plavání absolvovat celkem 2183 žáků, většinou druhých a třetích tříd. Náklady na jednoho žáka se přitom pohybují okolo 1100 korun. „Částka je odvislá od počtu plavajících žáků. Náklady byly složeny jak z příspěvku státu, tedy Ministerstva školství, mládeže, a tělovýchovy (MŠMT), tak z příspěvku zřizovatele v rámci rozpočtu běžných výdajů, a to v poměru zhruba padesát na padesát,“ vysvětlil s tím, že rodiče se na nákladech podílejí jenom v tom případě, že se jejich škola nachází ve větší vzdálenosti a je třeba dojíždět autobusem.

Určitou pomocí jim v tom může být podle slov Petra Podholy dotace od MŠMT – Podpora výuky v plavání v roce. „Tu mohou využít základní školy na dopravné ze školy na bazén a zpět,“ dodal Petr Podhola s tím, že o tu si žádají přímo samotné základní školy.