Hájil se, že o předpisu neví. "Úlovek mu byl zabaven a po posudku znalce bude zlikvidován, protože houby byly silně nasáklé vodou a začínaly hnít," uzavírá list.

Linec přejmenuje ulice?

Zvláštní komise pod vedením městského archiváře Waltera Schustera vypracovala historickou zprávu o 1800 stranách jako podklad pro případné přejmenování ulic, napsaly OÖN.

Vybrala osoby historicky zatížené nacismem, antisemitismem, rasismem nebo autoritativním myšlením. Definovala 64 "problémových" případů, mezi nimi i prominentní jména jako Ferdinand Porsche nebo bývalý zemský hejtman Heinrich Gleißner.

V Linci je nyní 1158 oficiálně pojmenovaných ulic, z nich 566 podle osob, většinou mužů. Vědecký tým rešeršoval 184 "kmotrů", k 96 vypracoval krátké biografie a rozdělil je do pěti kategorií.

Do první zařadil lidi s "aktivním jednáním a extrémně silně propagující nepřátelství ke skupinám lidí", do druhé ty se "stabilní (závadovou) stopou v dospělosti" - například nositele funkcí ve stranách a organizacích, charakterizovaných rasismem, antisemitismem a protidemokratickým postojem. Ve třetí kategorii (bez stabilní stopy) jsou například prosté členství v NSDAP, ve čtvrté jsou osoby, u nichž po zjištěních komise není potřeba další diskuse, v páté jsou případy s podezřelými momenty, ale bez jednoznačného označení zdroje informací.

V kategorii 1 jsou skladatel Hans Pfitzner, konstruktér Ferdinand Porsche (podle komise s centrální funkcí v nacistickém válečném hospodářství a aktivní podporovatel nucených prací zajatců a vězňů koncentračních táborů), bavič Franz Resl a biskup Johannes Maria Gföllner (mj. "měl centrální roli při odstraňování demokraci v Rakousku").

Ve druhé kategorii je 21 osob, mezi nimi Herbert von Karajan, ve třetí 39 lidí. "Jaké následky bude mít zařazení do tohoto rozboru, je nyní na politicích, konkrétně na městské radě," píší OÖN. "Starosta Klaus Luger (SP) vidí ve zprávě dobrý základ pro další diskuse. Do konce roku má být rozhodnuto o dalších krocích. Vedle přejmenování jsou zvažovány vysvětlující tabule a QR kódy, ale ani tady nechce starosta předbíhat."

Linecký list ještě dodává, že přejmenovávání je spojeno s vysokými náklady a byrokracií především pro dotčené občany.