„Podobné slavnosti pořádáme u nás v obecním parku ve Zdíkově. Hledali jsme ale vhodnou tvrz nebo hrad, kde bychom mohli využít historické prostředí a navodit tu správnou atmosféru. Máme štěstí, že zdejší majitel Josef Halada je otevřený takovým nápadům," vysvětlil za organizátory, kterými byl Spolek historického šermu Fechtýři, Michal Štoural.

Protože loni slavila obec Kestřany 700. výročí, napadlo je letos oslavit v Kestřanech 700. výročí narození věhlasného panovníka Karla IV. „Nechtěli jsme, aby tu byly jen klasické stánky a jednotlivá vystoupení. Vymysleli jsme si scénář, kde se prolínal příběh Karla IV., o kterém je známo, že rád cestoval v utajení, s příběhem pána tvrze, který právě řeší spor s Putimskými," vysvětlil Michal Štoural. Návštěvníci se tak potkávali jak s Karlem IV., tak i s pánem a paní tvrze, ale i s lazebnicemi, vojáky a dalšími postavami. Program začal mší v hradní kapli a pokračoval až po odhalení Karla IV. a nechyběla ani bitva. Pořadatelé využili všech místností na tvrzi, kde kromě hodovní síně byl například i fraucimór nebo šatlava.

Roli Karla IV. ztvárnil František Suchý z Divadelního spolku Bouček z Vimperku. Do Kestřan jich ze spolku přijelo celkem deset. „Středověké akce děláme dohromady se skupinou historického šermu. Dobře se doplňujeme a pro všechny je to zajímavější. Často hrajeme pohádky pro děti," vysvětlil František Suchý.

Jeho kolegyně, které představovaly lazebnice Dorotku a Johanku, dodaly: „Jezdíme se bavit a zároveň bavíme ostatní. Jinak by se to dělat nedalo, žádý zisk z toho není." A že se jim daří předávat radost dál, potvrdily i úsměvy na tvářích návštěvníků, kteří se s nimi zastavili. „Jsem tady poprvé a moc se mi tu líbí, je tu skvělá atmosféra," konstatoval návštěvník Jaromír Švec ze Strakonic, který sem přijel s rodinou.