Po 2. světové válce bylo z pohraničí odsunuto více jak dva a čtvrt milionu německého obyvatelstva. Zatímco hlavně do průmyslového severu Čech začaly úřady dosídlovat nové obyvatele, oblast na jihu Čech měla zůstat spíše prázdná. Vznikala tam totiž ostře střežená hranice s nepřátelským západním Německem a také s Rakouskem.

Dominantou Červeného Kostelce je kostel svatého Jakuba Většího v centru města.
Rarita mezi pohraničím: U Orlických hor a Krkonoš drží lidi soudržnost i víra

Po roce 1950 ministerstvo vnitra zřídilo u hranic přísně střežené zakázané pásmo široké dva kilometry. Odtud režim vysídlil všechny obyvatele a většinu domů i památek srovnal se zemí. Zřídil také hraniční pásmo sahající až 15 kilometrů do vnitrozemí, odkud vystěhoval hlavně politicky nespolehlivé rodiny. Na Klatovsku, Sušicku, Vimpersku a Prachaticku režim zklikvidoval tři stovky obcí. Z některých se staly vojenské újezdy a jejich budovy sloužily jako střelnice. Na téměř čtyřicet let se také znepřístupnily oblíbené turistické cíle.

Po převratu v roce 1989 úřady hraniční pásmo a vojenský výcvikový prostor zrušily a vyhlásily Národní park Šumava. Začalo se zde hospodařit, do některých obcí se vracel život, začala nová výstavba a po desítkách let zákazů a závor sem proudily tisíce turistů.

Legenda mezi pamětníky

Zaniklá šumavská místa začala ožívat i díky aktivním pamětníkům. Asi největší legendou byl Emil Kintzl z Kašperských Hor, jenž svou osvětou zpopularizoval i méně známé šumavské kouty.

Top 10 míst na Šumavě sestavených Emilem Kintzlem pro Deník
Emil Kintzl sestavil rok před smrtí pro Deník žebříček desítky nejhezčích míst na Šumavě. „Nejkrásnější místo je bez konkurence Luzenské údolí s kopulí Luzného,“ poukázal na mrazovou kotlinu pod hraničním hřebenem, s extrémně nízkými teplotami a vysokými srážkami.

Když ho komunisté vyhodili z pozice učitele a musel dělat v kotelně, sbíral svědectví pamětníků, dokumenty a staré fotky, z nichž v novém tisíciletí vytvořil knižní trilogii Zmizelá Šumava.

„Když už obce zmizely ze světa, z paměti by se vytratit neměly,“ říkával Kintzl.

V pozapomenutých lokalitách vztyčoval kříže, které upomínaly na někdejší osídlení. Jeden z křížů byl vztyčen i na jeho počest na vrcholu sjezdovky Lišák v Kašperských Horách, kde si v loňském roce v 88 letech přivodil smrtelný úraz při sjezdování po srážce s jiným lyžařem.

Emil Kintzl a jeho rozmanité působení na Šumavě:

Kříže na česko-bavorském pomezí obnovuje i Stanislav Schneedorf z Volar. Orientuje se hlavně na zaniklé osady, kde objevuje torza křížů či rozvalené kamenné podstavce. Sám a na vlastní náklady jich opravil bezmála šedesátku a napsal o nich knihu Příběhy šumavských křížků. Bere je totiž jako poslední svědky zaniklých vesniček.

První opravil již v roce 1989 na Tetřevské slati poblíž Horské Kvildy jako poděkování pánu Bohu za stovky zde nalezených hříbků. „Tak vlastně všechno začalo. K tomuto křížku stále jezdím a již třikrát jsem ho za těch třicet let natíral," uvedl nedávno pro Deník Schneedorf.

Pozůstatky původní Karviné
Z Karviné je Bůh vysoko a Praha daleko. Přesto se město po ukončení těžby zvedá

Na obnovu kapliček v krajině Novohradských hor se zaměřuje spolek Drobné památky nejjižnějších Čech. Finančně je podporuje Nadace Via, jež se svými projekty snaží oživovat zapadlá místa a rozvíjet v nich komunitní život a dobrovolnictví. Jejich zatím poslední obnovenou památkou se stala kaple v Mýtinách - v obci, která zanikla kvůli vzniku železné opony. „Chodíme po horách, hledáme, objevujeme a obnovujeme. Kolikrát tu už najdeme jen rozvalené základy. Když kapličku obnovíme, lidé si místo najdou jako svůj nový cíl v krajině,“ shrnula činnost Helena Salvová z Borovan. Takto lidé ze spolku oživili lokality u Borovan, Slavče, Čížkrajic, v Pěčíně, v Ledenicích, Strážkovicích či v zaniklé vsi Jedlice.

Zaniklé vesnice i jedinečná příroda

Někteří nadšenci se dokonce pokoušejí obnovit celé zaniklé vesnice. Takto se pomalu vrací život například do Hodonic u Malont v Novohradských horách. Nejdřív sem přišla Martina Filipová, která hledala pozemek pro ekologické zemědělství. Po nějaké době sem zavítali mladí manželé Měkotovi a postavili si udržitelný domek.

Nyní tu spolek Živé Hodonice buduje sousedskou komunitu ekologicky smýšlejících lidí v místech, kde se dříve nacházela náves s rybníkem. Obnovili sem přístupovou cestu k nejbližší vesnici, původní ovocný sad, připomínají někdejší obyvatele a pořádají akce. „Hodonice jsou vesnice, která už tu byla, a jak doufáme, tak zase bude,“ shrnula jejich počínání Dita Měkotová.

Tomáš Kostelecký
Východočeši jsou spořádaní a zakotvení optimisté, říká sociolog

O udržitelný rozvoj jde také spolku Krajina Novohradska. Jeho členové chtějí lokalitě uchovat původní charakter s jedinečnou přírodou a nízkou hustotou osídlení. Úspěšně se zatím brání podle nich megalomanskému projektu apartmánového komplexu pro 200 lidí v Černém Údolí.

Snaží se o ochranu zdejší přírody a také o zachování historické paměti zaniklých obcí. „Nechceme je znovu zastavovat, spíše se o ně starat jako o pietní místa, kde žili lidé a o něco se snažili,“ vysvětlila Michaela Vlčková, jež se také podílí na obnově zdejších poutních tradic a napsala o duchovní krajině Novohradských hor knihu.

Zakázaná Šumava
V zavřeném hraničním pásmu ležely například Prášilské jezero, jezero Laka, Plešné jezero. Přísně střežený býval i vrch Poledník, odkud se odposlouchávalo radiové vysílání v Německu a také rušil signál západoněmeckých vysílačů. Podobná „no go zóna“ se za minulého režimu nacházela kolem vrchu Plechý, Nového Údolí, Smrčiny nebo Třístoličníku nebo také v lokalitě Novohradských hor.