Rybníky na jihu Čech jsou vesměs naplněné ze zimních zásob až po okraj, neznamená to ale, že u vodních toků v regionu je to stejně.

Podle hydrologa Tomáše Vlasáka z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu byly průtoky v první dubnové dekádě nadprůměrné pouze u toků, v jejichž povodí ještě ležel tající sníh (horní Otava, Vltava na Lipnem). Nadprůměrný byl také průtok ve Vltavě pod Lipnem z důvodu snižování hladiny na Lipně. Na ostatních tocích v Jihočeském kraji ale byla situace vzhledem k sezóně mírně podprůměrná. Tomáš Vlasák však upozorňuje, že pohled statistiky je trochu ošidný. „Použil bych klidně slovo normální protože 70 až 80 % dní v roce je průtok podprůměrný. Je to stejný efekt jako u platů – většina lidí má podprůměrný plat,“ říká s úsměvem hydrolog. Dokud budou zásoby sněhu na hřebenech Šumavy, tak budou zásobovat tamní prameny, potoky a řeky. Ale se zmenšující se plochou sněhu jejich vliv slábne. V současnosti proto zimní podpora pro nadprůměrné průtoky na horní Otavě a Vltavě nad Lipnem končí.

Také mimo Šumavu začalo jaro na všech tocích s výrazně lepším stavem povrchových vod, než v předchozích letech. „Na Lužnici od začátku roku 2019 proteklo stejné množství vody jako za celý rok 2018,“ říká Tomáš Vlasák.

Přesto není podle odborníka zaručeno, že ještě do začátku léta nezaklesnou průtoky pod hranici pro hydrologické sucho. „Jinými slovy bez alespoň průměrných srážek se v následujících dnech a týdnech průměrného průtoku mimo šumavské řeky nedočkáme,“ dodává Tomáš Vlasák.

Před začínajícím suchem varovala i čísla z vrtů, s jejichž pomocí sledují hydrologové spodní vody. Podle Václava Velka z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu byl v únoru, na konci zimy štědré na srážky, stav hladin podzemní vody v mělkých vrtech normální, a to trvalo až do počátku dubna. Ale hlubokým vrtům nepomohla ani zima bohatá na sníh a déšť. Budějovická pánev měla už v únoru situaci mírně podnormální. Třeboňská pánev pak na severu mimořádně podnormální a ve středu a na jihu normální. A příděl srážek od té doby nedosáhl ani průměru.