Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje začal podle kapitánky Kamily Mráčkové z oddělení ochrany obyvatelstva s realizací projektu hasičských koutků na požárních stanicích. "Projekt navazuje na úspěšný projekt Pár minut s hasičem. Realizace multimediálních učeben se uskutečnila na územních odborech záchranného sboru Jihočeského kraje," vysvětlila, že učebny jsou zřízené v Českých Budějovicích, Táboře, Jindřichově Hradci, Strakonicích a připravuje se v Písku.

Vzdělávací koutek na stanici ve Vimperku.Vzdělávací koutek na stanici ve Vimperku.Zdroj: Foto: archiv HZS JčK

Slouží jako vhodné zázemí pro zajištění exkurzí, školení, cvičení, činnost krizových štábů. "Jsou vybaveny interaktivní dotykovou tabulí a edukativními pomůckami pro výuku ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik," zmínila Kamila Mráčková.

Hasičské koutky jsou budovány na menších pobočných požárních stanicích, kde není dostatek prostoru pro velkou výukovou učebnu. "Jsou tvořeny velkoplošnou vzdělávací tapetou s obrázkem hasičské stanice, přilepené na stěnu a dřevěným domeček rizik 3D s podstavcem, který je vybaven výukovým materiálem z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany," popsala. Toto zázemí slouží pro zasahující hasiče při provádění dětských exkurzí na požárních stanicích. "Pomocí velkoplošné tapety dětem vysvětlí, jak to chodí u hasičů, jak se hasiči oblékají, jak přijímají tísňové hovory, jakými vozidly jezdí k zásahu," upřesnila Mráčková.

Cílem HZS Jihočeského kraje je postupně vybudovat hasičské koutky na všech požárních stanicích v Jihočeském kraji. Vzdělávání dětí předškolního a školního věku, dospělých, seniorů, hendikepovaných osob v oblasti ochrany obyvatelstva, požární ochrany a integrovaného záchranného systému považují profesionální hasiči za jednu ze svých priorit.