V únoru 1929 tu byla naměřena dosud nejnižší teplota v České republice i tehdejším Československu – mínus 42,2° Celsia.

Rekord zaznamenal amatérský meteorolog a učitel fyziky Jaroslav Maňák, který měl stanici u Stecherova mlýna. Ta stála na květinové zahrádce, 28 metrů od budovy mlýna a 5 metrů od náhonu. Jaroslav Maňák prováděl měření sám, jeho stanice byla součástí sítě Státního ústavu meteorologického.

Nejnižší teplotu naměřil 11. února, ale celá zima roku 1929 byla mimořádně studená. V jihočeském regionu se dlouho držel třeskutý mráz, například v Třeboňské pánvi bylo zaznamenáno mínus 41,5° Celsia a v okolí města zmrzly až dvě třetiny ovocných stromů. Na samotném Stecherově mlýně bylo pak ještě 7. dubna naměřeno mínus 12,3° Celsia.

V prosinci 1945 Jaroslav Maňák přestěhoval svou meteorologickou stanici do Mánesovy ulice v Českých Budějovicích, kde na ni mohla dohlížet stálá služba.