„Někteří to vnímají jako atrakci, jiní se rozčilují, že když vede pod mostem turistická trasa, tak že tudy přece půjdou za každou cenu. Nerespektují přitom žádné zábrany ani informativní tabule se zákazem vstupu a hrozícím nebezpečím. A jsou mezi nimi i rodiny s malými dětmi," nechápavě komentoval situaci stavbyvedoucí firmy Colas Jakub Vodňanský.

Na oba břehy přitom jezdí nepravidelné hlídky policie. „Ze začátku, než si lidé zvykli, najížděli auty k mostu z kostelecké strany často. Policisté z oddělení ze Zvíkovského Podhradí tam korigovali dopravu a neukázněné a zmatené řidiče upozorňovali na fakt, že jsou v zákazu vjezdu," uvedla písecká mluvčí Policie ČR Kamila Čuřínová Ingrišová. Policisté si podle ní také ověřili, že je značení na cestách dobře umístěné.

Policisté z čimelického oddělení dohlížejí podle ní na orlickou stranu mostu především kvůli stavební technice. Tam mohou řidiči zajet až k motorestu, kde je nepřerušený provoz. Informuje o tom i tabule pod zákazem vjezdu.

Rekonstrukce

 Hlavním důvodem rekonstrukce Žďákovského mostu je špatný stav mostních závěrů a špatná vodotěsnost izolace vozovky.

 Celkové náklady jsou téměř 159 milionů korun.

 Práce by měly trvat 28 měsíců.

Před policisty si nejspíš na staveniště na Žďákovském mostě lidé vstoupit nedovolí, ale z pracovníků stavební firmy Colas si nic nedělají. Firma je proti jejich chování zabezpečená zákazem vstupu na nebezpečných místech, takže kdyby došlo k neštěstí, může si za to postižený sám.

Prázdninové dny lákají k pobytu venku, přesto by si měli lidé uvědomit, že musí počítat s tím, že je naučná stezka Zvíkov – Orlík v úseku pod mostem uzavřená. „Jeden asi sedmdesátiletý cyklista si tam chtěl přímo na stavbě zkrátit cestu po dřevěném schodišti pro pracovníky a byl dotčený, když jsme mu to nechtěli dovolit," připomněl stavbyvedoucí firmy Colas Jakub Vodňanský.

Místo musí lidé obejít podle místostarostky Orlíku nad Vltavou Hany Lívancové středem obce. „Lidé tudy rádi chodí od zámku Orlík na Krkavčí skálu, ale měli by si uvědomit nebezpečí, které jim hrozí, když budou chodit k mostu příliš blízko. Ti, kteří přelézají zábrany, zbytečně riskují a neuvědomují si, že by mohli způsobit neštěstí i druhým," dodala Hana Lívancová.

Přesto se takových lidí najde poměrně hodně. Další lidé totiž ignorovali nebezpečí o prodlouženém horkém víkendu, když si na pláži pod mostem hned vedle oznámení se zákazem vstupu roztáhli deky a slunili se. Na tomtéž místě se nadále pravidelně usazují také rybáři. „Nechápu, že si nikdo z nich neuvědomuje, že hazarduje se životem," dodal Jakub Vodňanský.

Další lidé vstupují na most z kostelecké strany a na připomínky stavebních pracovníků reagují nepřiměřeně hrubě. „Hodně lidí si plete i to, že uvedené kontakty jsou na informativních tabulích pro případ, že by někdo potřeboval řešit nějaký problém, který by souvisel s rekonstrukcí. Často po mně požadují exkurzi po staveništi a nechápou, že nás svými nesmyslnými požadavky jen zdržují od práce," dodal Jakub Vodňanský.
Jak práce pokračují
Rekonstrukce Žďákovského mostu začala 8. června. „V tuto chvíli máme z větší části odstraněny betonové chodníky a vozovkové souvrství na mostě, kde zatím nebylo odhaleno nic nepředpokládaného. V průběhu července ale dojde k odstranění izolace a odhalení skutečného stavu železobetonové spřažené desky na mostě, což bude důležitá informace pro celkové zhodnocení časového harmonogramu s ohledem na zprovoznění mostu," vysvětlil Jakub Vodňanský.
Překvapení
Dále se podle něj provádějí výkopové práce a demolice opěry ze směru od Orlíku nad Vltavou. „Tam jsme v tuto chvíli již na několik problémů narazili. Jednalo se o neznámé železobetonové konstrukce za opěrou, které sloužily jako fixace opěry při nežádoucím posunu opěry při původní výstavbě obloukové části a dále se potýkáme s neočekávanými většími příčnými pohyby mostu v místě provizorního podepření, kde bude potřeba provést doplňující stabilizaci. Jedná se o malé zpoždění, které by ovšem nemělo mít v tuto chvíli vliv na zprovoznění mostu," doplnil Jakub Vodňanský. Nejvíc pak bude podle něj záležet na stavu železobetonové mostovky a vlídnosti počasí především v podzimních měsících.

Pokud budou podmínky příznivé, rádi by most zprovoznili pro dopravu v obou směrech od nového roku. S částečným zprovozněním nepočítají. Vzhledem k technickým parametrům mostu by to ani nebylo možné.


Opravu Šrámkova mostu v Písku zkomplikoval větší rozsah injektážních prací

Písek – V Písku částečně omezuje dopravu oprava Šrámkova mostu, která začala 15. ledna a směřuje do poloviny. „Práce se nám zpozdily o týden, protože jsme museli provádět větší rozsah injektážních prací na nosné konstrukci mostu, než jsme předpokládali," vysvětlil hlavní stavbyvedoucí společnosti SDS Exmost Zdeněk Argaláš.

K přesměrování dopravy na mostě by mělo podle něj dojít druhý týden v srpnu, kdy by měla být dokončená vozovka ve směru na Prahu a pak by měly práce pokračovat na pravé polovině mostu ve směru na České Budějovice.

„V současné době děláme betonáž monolitické římsy chodníku, pak bude následovat montáž zábradlí, veřejného osvětlení a silničních svodidel. V prvním týdnu v srpnu pak budeme pokládat vozovkovou vrstvu," upřesnil Zdeněk Argaláš.

Šrámkův most

 Důvodem opravy je havarijní stav dilatačních závěrů a odvodnění.
 Náklady činí přes 51 milionů korun.
Termín dokončení je 14. ledna 2016.