Své o tom ví také písecká starostka Eva Vanžurová, dlouholetá zkušená učitelka a později ředitelka ZŠ E. Beneše. „Moje maminka byla levák a byla
i bita za to, když vzala pero nebo lžíci do levé ruky. Myslím, že podobně  to vypadalo i v jiných rodinách leváků. Naštěstí dnes už se leváci nepřeškolují, ani je    k tomu nikdo nenutí. Mám vnučku leváka a nedělá jí to žádné problémy. V naší škole bylo leváků docela hodně a nikdo v tom problém neviděl. Jen jsme jako učitelé museli dávat pozor, aby seděli levák a pravák správně vedle sebe, protože by do sebe vzájemně strkali. To by pak byl problém zejména při psaní," uvádí ze svých zkušeností Eva Vanžurová.

Na leváky měla ve škole vždycky štěstí ředitelka ZŠ  v Orlíku nad Vltavou Hana Lívancová: „Psali krásně se správným sklonem písma a lépe než někteří praváci. Byli i pečlivější." Obavy z toho, jak budou děti ve škole psaní zvládat, podle ní mívají většinou na začátku první třídy rodiče, ale děti to berou jako samozřejmost. „Máme vyzkoušený jeden typ pera, na který funguje i zmizík, ale přitom si děti písmo nerozmažou. Při používání klasických plnicích per si dříve leváci rozmazávali, co postupně psali. To se už teď řadu let nestává. A pero přitom stojí jen asi osmnáct korun," vysvětlila Hana Lívancová.

Stejně jako Eva Vanžurová upozornila na fakt, že je důležité myslet  na sezení  v lavici.

„Jde o to, aby oba žáci měli dostatečný prostor pro loket, aby do sebe nedrcali. Vždy je posadím tak, aby byl levák na levé straně a pravák na pravé, pak se jim píše oběma dobře a nepřekáží si," upřesnila Hana Lívancová.

Dnes je na trhu hodně pomůcek přizpůsobených právě pro leváky. „Jsou to například potřeby na kreslení, tužky, pera, propisovačky, nůžky, písanky, ořezávátka nebo omalovánky. Leváci mohou využít také pro ně určené škrabky, otvíráky a objevuje se i nářadí," uvedla Eva Vanžurová.

U 99 procent dětí není leváctví problém ani při hraní na hudební nástroje, včetně houslí nebo violy. Potvrdila to Jindřiška Kudrlová, ředitelka písecké Základní umělecké školy Otakara Ševčíka. „Žáci začnou používat nástroje, tedy i housle klasicky tak, jak mají.  Při nástupu do hudebního oboru se vůbec nezajímáme o to, zda je dítě levák nebo pravák. Já vyučuji hru na klavír a tam to vůbec není podstatné. Obvykle i tady ale platí pravidlo, že u leváka je šikovnější levá a u praváka pravá ruka," sdělila Jindřiška Kudrlová.

Sama je přeškolený levák a nerada na tu dobu  vzpomíná. „Dostávali jsme přes ruce, dokud jsme se nenaučili používat pravou ruku. Levačka je i moje dcera, ale tu už naštěstí toto přeškolování nepostihlo. Píše a kreslí velmi dobře levou rukou," dodává ředitelka Jindřiška Kudrlová. Mezinárodní den leváků připadá právě na dnešní den, tady 13. srpen.

Mezinárodní den leváků

Zakladatelem Mezinárodního dne leváků byl Dean R. Campbell, který v roce 1975 spolu s přáteli založil společnost Lefthanders International, Inc., se sídlem v městě Topeca ve státu Kansas, USA. V následujícím roce D. Campbell vybral 13. srpen k slavení svátku právě proto,   že kvůli anomálii gregoriánského kalendáře připadá častěji na pátek – není ale bez zajímavosti, že tento v tento den sám slaví své narozeniny. Základní myšlenkou Mezinárodního dne leváků bylo nejen připomenout, že leváci tvoří poměrně značnou skupinu se specifickými potřebami a problémy, ale vytvořit i prostor pro setkávání leváků mezi sebou a praváky – společnost k tomu účelu později založila i dvouměsíčník Lefthader Magazine.
Více na: http://www.levactvi.cz