Pravidelný provoz letiště byl zahájen dne 2. 8. 2023. Letecká sezóna pokračovala až do 11. 10. 2023, charterové lety na letní dovolené, pořádané společností Čedok a.s. a zajišťované přepravcem SmartWings a.s. směřovaly do dvou unijních (Heraklion na Krétě a Rhodos) a jedné mimo unijní destinace Antalye v Turecku.

Celkem se uskutečnilo 50 letů, při kterých pracovníci celního úřadu a pracovníci letiště odbavili 9 413 cestujících. Z toho na řecký ostrov Rhodos připadlo 16 letů s 2 996 cestujícími, na ostrov Krétu 14 letů s 2 636 cestujícími a na tureckou Antalyi připadlo 20 letů s celkem 3 781 cestujícími na palubě letadel.

Letiště České Budějovice.
Odchod Smartwings příští sezónu neohrozí, shodují se regionální letiště

Příslušníci celního úřadu zkontrolovali v rámci své činnosti 287 fyzických osob, zjistili jednu osobu evidovanou jako dlužníka v centrální evidenci nedoplatků a vybrali částku 1 300 Kč. Ve třech případech celníci zaznamenali nadlimitní dovoz cigaret a vyměřili celkem 10 482 Kč na celních poplatcích, z toho připadlo 2 699 Kč na clo, 4 926 Kč na spotřební daň a 2 857 Kč na daň z přidané hodnoty. Kromě uvedeného nezjistili žádné porušení celních předpisů nebo veterinárních, rostlinolékařských či CITES předpisů.

Veškerý chod hraničního přechodu zajišťoval celní úřad ve zkušebním roce 2023 bez jakéhokoli personálního navýšení (služby na letišti zajišťovalo vedle svých běžných činností stávajících devět zaměstnanců oddělení Celního za podpory pracovníků oddělení Mobilního dohledu včetně psovodů).

Zdroj: Radek Kréda, tiskový mluvčí CÚ pro Jihočeský kraj