Zdravotní sestry (bratři): 3118 eur měsíčně (nejvíc 3477 v Brémách, nejméně 2681 v Brandenbursku, v Bavorsku 3217). Skladník: 2604 (Bádensko-Württembersko 2860 – Sasko 1946 – Bavorsko 2697). Zaměstnanec banky: 4335 (Hessensko s finančním centrem Frankfurt a Evropskou centrální bankou 5160 – Durynsko 3536 – Bavorsko 4238). Sekretářka: 2920 (Hamburk 3349 – Sasko-Anhaltsko 2124 – Bavorsko 2952). Prodavač: 2180 (Hessensko 2378 – Meklenbursko-Předpomořansko 1471 – Bavorsko 2264). Řidič: 2279 (Bádensko-Württembersko 2508 – Sasko 1706 – Bavorsko 2388). Automechanik: 2689 (Bádensko-Württembersko 3311 – Durynsko 1878 – Bavorsko 2969). Mechanik ve strojírenství: 3471 – 3471 (Bádensko-Württembersko 3770 – Meklenbursko-Předpomořansko 2390 – Bavorsko 3545). Vychovatelka: 2928 (Porýní-Falcko 3044 – Meklenbursko-Předpomořansko 2359 – Bavorsko 2840).

Bimbají v noci dál

Architekt Wolfgang Lassy získal v roce 2004 dům v blízkosti lineckého dómu. Cítí se být rušen odbíjením jeho zvonů každou čtvrthodinu i v noci, celkem 222 údery. Trpí prý proto poruchami spánku a v následku panickými reakcemi, pocením, pocity vyčerpanosti, popisuje deník OÖN. Zažaloval proto farnost o zastavení odbíjení od 22 do 6 hodin (Deník informoval). Místní farář se bránil poukazem na dlouholetou tradici a argumentoval, že i on bydlí blízko chrámu a necítí se být rušen.

Lassy neuspěl u zemského ani u vrchního zemského soudu a nyní jeho dovolání odmítl i rakouský Nejvyšší soud s odůvodněním, že působení vyzvánění není místně neobvyklé a obecně nepřijatelné. Z něj odvozované spánkové poruchy či dopady na zdraví citlivých lidí by musely být prokázány, řekl soud. Žalobce podle něj svůj návrh nespecifikoval, takže by nebyl vykonatelný. Lassyho advokát Wolfgang List vidí v rozhodnutí možnou kolizi s evropskou konvencí lidských práv. Argumentuje mimo jiné tím, že prvostupňový soud odmítl hlukový posudek a jeho mandant tak nemohl svůj návrh dostatečně vyložit.

Právní zástupce farnosti Wolfgang Granziani-Weiß řekl lineckému Volksblattu k rozhodnutí, že nemohli prohrát, protože žaloba byla chybně formulována. Byl by prý raději, kdyby se soud zabýval samotnou podstatou věci. „Výhra je ale výhra," uzavřel. Doufá, že teď bude klid. Wolfgang List se chce ale ještě obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Šanci, že tato instituce žalobu přijme, vidí jako 40procentní.

Měsíc na prosektuře…

„Friederike Schindlauerová z Roithamu byla skromná stará paní. Provozovala malé krejčovství, které se pak přestalo vyplácet. Zůstala sama v domě. Když nezvládala, byl jí určen opatrovník, a v roce 2012 dostala pokojík v domově seniorů ve Vorchdorfu," popisuje deník OÖN a cituje Isabellu Pointnerovou, jednu z jejích pečovatelek: Moc jsme ji všichni měli rádi. Byla veselá a družná, milovala naše pravidelné zpívání…

12. dubna Friederike Schindlauerová tiše zemřela ve věku 89 let, pokračuje list. Její ostatky ale ležely skoro měsíc na prosektuře nemocnice ve Welsu. „Důvodem byly spletité úřední cesty, ale nejspíš také to, že se nikdo necítil být odpovědným," uvádějí OÖN. Vysvětlují, že zesnulá měla četné příbuzenstvo, ale protože měla opatrovníka, šla věc po její smrti k opatrovnickému soudu do Gmundenu. Ten opět předpisově ustanovil notáře, aby korektně vyřídil pozůstalost. V mezidobí leželo tělo Friederike Schindlauerové po týdny ve čtyřech stupních teploty chladicího prostoru nemocnice. Teprve v tomto týdnu bylo převezeno do krematoria, kde bylo zpopelněno. V Roithamu a ve Vorchdorfu případ vyvolal velkou nevoli.
OÖN připomínají, že podle zemského zákona o pohřebnictví musejí být zesnulí pohřbení nejpozději čtyři dny po smrti. Při uložení v chladničkách může být tato lhůta prodloužena na šest dnů. Čeká-li se déle, musí to písemně povolit starosta. V tomto případě se zmíněné obce necítily být k vyřízení příslušné, takže pohřeb nakonec zorganizovala místní pohřební služba ve spolupráci s bratrancem zesnulé a úřadem notáře.

Pasovští žijí na dluh

„Baštou dlužníků" je podle ekonomického institutu Creditreform město Pasov, píše PNP. V atlasu dlužníků vykazuje „starost vzbuzující a zčásti alarmující fakta", řekl Axel Walter z vedení společnosti. K 1. říjnu 2015 bylo v Pasově 3947 spotřebitelů předluženo (o rok dříve 3759). Nárůst o pět procent je podle Waltera dvakrát vyšší než v Bavorsku celkově. Předluženým je ten, kdo své splatné závazky nemůže v dohledné době splnit, vysvětluje deník. V pasovské oblasti bylo k rozhodnému dnu předluženo 13 967 dospělých, meziročně o 452 víc.

U sousedů už vyhánějí.Už vyhánějí

Pro první bavorské krávy začalo léto, píše PNP. Od letnic začínají pastevci vyhánět první zvířata na 1400 alpských pastvin. Léto tu stráví na 50 000 telat a mladých dojnic. V květnu ale ještě zůstanou v nižších polohách, protože chladné jaro se sněhem vegetaci oproti minulým sezonám zpozdilo, řekl Michael Honisch z alpského hospodářského svazu Allgäu v Immenstadtu.

Otto I.O králi, který nevládl

Byl téměř 30 let bavorským králem, ale nevládl zemi ani den, píše PNP o duševně nemocném Wittelsbachu Ottovi I., k jehož stému výročí úmrtí připravilo Horní Bavorsko výstavu v Benediktbeuernu u Bad Tölzu. Byla zahájena ve čtvrtek. „Má to být historicky první expozice o životě mladšího bratra krále Ludvíka II. a osvětluje i vztah těchto sourozenců," uvádí list.

Otto I. (1848-1916) byl po záhadné smrti Ludvíka II. v roce 1886 oficiálně bavorským králem, ale pro duševní chorobu nevykonával úřad ani den, rozvíjí list. Za něho řídil stát jeho strýc princ regent Luitpold. Podle PNP vidí kurátor výstavy Alfons Schweiggert, který také napsal životopis tohoto ne-panovníka, v Ottovi „nejnešťastnějšího krále" Bavorska. „Chorobopisy, v nichž je dokumentován postupný rozklad jeho osobnosti, jsou stísňujícím dokumentem," cituje ho list.

Na výstavě trvající do 12. července je tragický život Otty I. dokumentován na více než 70 obrazových panelech, četnými dosud neznámými exponáty a filmem. Program doprovázejí přednášky psychiatrů o nemoci tohoto šlechtice, který zemřel 11. října 1916. „Dva roky nato skončila monarchie v Bavorsku," uzavírá PNP.

Přetížené pečovatelky

Ošetřovatelský personál v Bavorsku „tlačí před sebou" podle odborového svazu Verdi miliony přesčasových hodin, zaznamenala PNP. V nemocnicích v zemi jich tito zaměstnanci nasbírali kolem 5,6 milionu. Podle svazu je ale problém ještě větší, protože k datu zjišťování, 31. březnu, do čísel nebyly zahrnuty hodiny již nahrazené volnem nebo proplacené. Také v pečovatelských zařízeních pro seniory je zátěž přesčasů vysoká. Bez angažování se personálu navíc by nemocnice nefungovaly, kritizuje Verdi. Počet odpracovaných hodin navíc v Bavorsku by odpravedlňoval více než 2800 nových pracovních míst.

Zástupce k myším!

Dost neobvyklý spor vedly město Würzburg a tamní univerzita o podmínkách chovu a držení . pokusných zvířat. Strany se nakonec dohodly až těsně před očekávaným výrokem soudu. Univerzita Julia Maximiliana se k požadavku města zavázala jmenovat jednoho nebo více zástupců zaměstnankyně, která je odpovědná za asi 17 000 zvířat v centru experimentální molekulární medicíny ZEMM. Město současně zvýšilo počet kusů, o které smí pečovat nekvalifikovaný zaměstnanec, píše PNP.

Nutnost nově požádat o povolení chovu laboratorních zvířat vyvstala se změnou zákona o ochraně zvířat v roce 2013. Univerzita podmínky města odmítala a na podzim zažalovala. Správní soud ve Würzburgu naznačil, že jmenování konkrétní odpovědné osoby pro ZEMM je naléhavě nutné, a strany se pak dohodly na mírně pozměněných podmínkách, které škole vymezují víc flexibility při organizaci práce. Podle Wolfganga Geiseho, pověřence pro ochranu zvířat na univerzitě, zůstanou kvóty zaměstnanců ZEMM zachovány, ale budou tak upraveny, že „větší váhu" budou mít úklidové síly. Ty by prý mohly pečovatelům ulevit a dát jim víc času pro opatrování zvířat.

Připadne půl metru sněhu?

Na nejvyšší hoře Německa, na Zugspitze (2962 m), připadne do pondělí půl metru nového sněhu, očekává meteorolog Robert Schardt. Od čtvrtka už přibylo 20 cm, sněhová vrstva tak nyní obnáší 3,7 metru, píše PNP. Sněží i aktuálně a je mínus 3,5 stupně. „Zimní poměry na Zugspitze jsou ale pro toto roční období zcela obvyklé," míní list.