Hasiči Předslavice.Na jaře roku 1897 vedl tehdejší řídící pan učitel Josef Jankovec přednášky o důležitosti užitečných spolků, především o spolku dobrovolných hasičů. Tyto přednášky zanechaly ve veřejnosti odezvu, a proto společně s některými občany – příkladně Janem Láchou a Václavem Bursou – počali obcházet občany a získali je. Mezi tehdy první připojující členy se zapsal zdejší farář František Vítek, který přispěl pěti zlatými. Každý člen při vstupu skládal po jedné zlatce a dvaceti krejcary. Celkem se získalo 49 členů. Ještě v tomto roce byl zvolen výbor ve složení: předseda František Kůta, jednatel Josef Jankovec, velitel Josef Šustec, pokladník Jan Lácha.

Z původních zapsaných se utvořil sbor 24 členů činných a 22 přispívajících. Ještě koncem roku postavena cvičebna, na kterou dodali materiál rolníci z Předslavic a Makovic a tesaři Brůhovi z Tvrzic jej postavili za 19 zlatých.

Hned počátkem roku 1899 se počali scházet a cvičit ve školní světnici. Zde se jednalo také o zakoupení potřebné výstroje a nářadí. Nakonec padlo rozhodnutí nakoupit u firmy J. Smékal stříkačku se 60 m hadicí v hodnotě 620 zlatých. Ještě dále byla zakoupena výstroj pro čtyři z 23 členů. Každý funkcionář si zakoupil veškerou výzbroj a výstroj za své peníze. Do konce roku se zúčastnil sbor několika soutěží. Pohotovost a rychlost při zásazích se vyzkoušela v příštím roce při požáru v Kakovicích.

Hasiči Předslavice.První světová válka zasáhla i do činnosti sboru. Většina členů sboru odešla do války, zůstávající část prováděla zásahy u požárů. V roce 1921 – 6- listopadu – byl odhalen památník padlým v této válce.

Přelomy

V roce 1931 založen ženský odbor sboru o počtu 10 členek, dále se založila jinošská družina o počtu osmi členů. Byla pořízena výstroj pro samaritánskou službu. 

Na kulturním dění v obci se sbor účastnil pořádáním divadelních her, požárních plesů a věnečků.

V roce 1934 sbor zakoupil motorovou stříkačku a služební auto za celkové hodnoty 45 000 Kč. Na zaplacení tohoto dluhu byly vykonány sbírky v obcích Předslavice, Úlehle, Marčovice, Bohumilice, Všechlapy, Kamenná, Tvrzice v celkové výši 22 871,60 Kč. Tohoto roku se zde uskutečnil župní sjezd, na němž se provedlo svěcení stříkačky a hasičského auta. Tohoto sjezdu se zúčastnilo 303 hasičů ze 32 sborů. Založeno bylo také žákovské družstvo o počtu 44 členů.

Hasiči Předslavice.V květnu 1977 zasáhla Předslavice průtrž mračen spojená s krupobitím, která napáchala mnoho škod. Došlo k zatopení bytů, sklepů, mnoho škody napácháno v polní kultuře. Sbor napomáhal při likvidaci škod a čerpání vody ze skladů ve Volyni.

V roce 1979 se po mnoholetém rozhodování konečně začalo pracovat na rozšíření požární zbrojnice. Celkové množství odpracovaných brigádnických hodin není přesně známo. Někteří členové se zasloužili při výstavbě větší měrou a někteří menší a někteří vůbec. Hodnota díla byla 145 000 Kčs, kolaudace proběhla v září roku 1980. V roce 1981 se sboru dostalo ocenění za tuto práci, a to přidělením nového požárního auta typu Avia v celkové hodnotě 180 000 Kčs, které bylo rok staré.

V současné době má sbor 51 členů – 40 mužů a 11 žen. Vedení SDH: Jednatel Ladislav Šašek, starosta sboru František Štoural, velitel sboru Pavel Maroušek.

(Stručný výtah, zdroj www.sdh.predslavice.cz)