Památník u obce Lety připomíná oběti romského holocaustu, mezi kterými byli nejen muži a ženy, ale také malé děti. Jejich příběhy se staly námětem filmových a literárních děl. K nejnovějším patří novela prozaika a autora odborné literatury Přemysla Veverky  nazvaná Jdou do nebe.

Věnuje se osudu Romů a Sintů v období nacistické okupace  v cikánském táboře v Letech.  Je to sice literární fikce, ale autor  respektuje historická fakta a souvislosti.

Knihu  vydal Památník Lidice  dva dny před tím, než byl v Berlíně německou kancléřkou Angelou Merkelovou odhalen památník romským obětem nacismu.

„Kniha vstupuje do ne právě vlídného společenského kontextu. Česká veřejnost  jako by stále procházela zátěžovými momenty své existence, provázené vypjatě individualistickými, sobeckými, nesolidárními principy. Takové prostředí zároveň plodí nesnášenlivost včetně rasistických postojů. Ovšemže autor vypráví příběh zlovůle a násilí – a také lásky letských milenců Danila a Heleny, neboť lásku do země zadupat nelze – avšak usiluje i o další výpověď: přispět k úvahám o vztahu většiny a menšiny, mocných a bezbranných," zdůraznil ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl.

Novela Jdou do nebe není jediným  literárním dílem Přemysla Veverky o Romech. Jeho román Skoky do světla líčí život čtyř generací fiktivního romského rodu Šebů v letech 1935 až 1991. Do příběhu autor vkládá faktografické pasáže evokující klíčová období české i romské historie.

Přemysl Veverka (1940) je absolvent Filozofické fakulty UK. Působil jako časopisecký i nakladatelský redaktor a  televizní dramaturg.