„Vyjednávání detailů trvalo zhruba čtyři měsíce, ale auto už stojí na parkovišti hospice a jsem rád, že se to podařilo,“ uvedl senátor Jirsa. Starší vozidlo využije hospic pro domácí hospicovou péči, i když ředitel Huneš zvažuje možnost využití také pro převoz zapůjčených kompenzačních pomůcek. „S výjimkou tuším dvou krajů hospice v České republice fungují již v každém kraji. Jejich lůžková kapacita by měla být dostatečná, ale podmínkou je existující, zajištěná a dobře fungující domácí péče. A v tomto ohledu ta naše ještě trochu drhne,“ konstatoval Huneš.

Podle něho je pro takový stav především odmítavý postoj zdravotních pojišťoven nasmlouvávat tento druh péče. „Ten je přitom jednak levný a navíc z hlediska psychosomatického vhodný i pro samotné pacienty,“ zdůraznil ředitel hospice. „My jsme zvyklí jít hlavou proti zdi, takže jsme domácí hospicovou péči rozjeli navzdory absenci smluv, byť se nám následně podařilo je uzavřít se třemi menšími zdravotními pojišťovnami. Aby tato péče byla pro pacienty dostupná, bez dárců se neobejdeme a v tomto ohledu je darování vozidla skvělá věc,“ uvedl Robert Huneš.

Nakolik přesně bude jeho využití členěno mezi domácí hospicovou péči a další aktivity hospice není zatím přesně definováno, ale podle slov ředitele Huneše rozhodně zahálet na parkovišti nebude.