Po náspu by v budoucnu měly rychlíky svištět více než stokilometrovou rychlostí, v rámci vznikajícího IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice. Na straně kritiků stavby, jsou nejen někteří Dobřejovičtí, ale i obecní úřad v Hosíně. Ten aktuálně čeká na výsledek dvou úředních řízení. Podle starosty Jana Řičánka je to jednak kasační stížnost, která byla podána kvůli tomu, že chystaný koridor není v souladu s územním plánem obce, a dále pak námitka podaná v územním řízení, že v podkladech pro rozhodnutí chybí vyjádření některých státních institucí.

Podle Marka Illiaše z tiskového oddělení SŽDC, je podle státní organizace v tuto chvíli učiněno maximum možného. „Trať je navržena ve vzdálenosti asi 400 metrů od nejbližšího obytného stavení a byla opatřena ochranným valem,“ říká Marek Illiaš.

V rámci IV. železničního koridoru by se měly stavět dva tunely – Hosínský (3120 m), který by začal mezi Hrdějovicemi a Borkem a vyústil u Dobřejovic a Chotýčanský (4810 m), jež by vedl k Vitínu. Vlaky by mezi tunely měly jet za Dobřejovicemi po vysokém náspu.

Ještě do konce letošního roku nebo počátkem příštího by se mohli Hosínští seznámit s novým návrhem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jak zmírnit dopad budovaného IV. železničního koridoru na obyvatele obce. Pro Deník to uvedl starosta Hosína Jan Řičánek s tím, že příslušnou prezentaci by měla připravit SŽDC. Současná trať mezi Ševětínem a Nemanicemi má totiž od základu změnit svou tvář, aby nabídla rychlejší jízdu. Železnice, schovaná momentálně v lese, by měla vystoupit do luk na vysokém náspu, který by spojil dva plánované tunely – Hosínský a Chotýčanský. Vadí to ale některým obyvatelům vesničky Dobřejovice spadající pod Hosín.

Dlouholetý odpor k chystané změně, se nyní řeší na krajském úřadu a u kasačního soudu v Praze. Obě instituce zatím nerozhodly.

Krajský úřad Jihočeského kraje řeší námitku, že v podkladech pro územní rozhodnutí chyběla některá důležitá stanoviska. Dodatečně byla sice doplněna v rámci řízení, ale teď se posuzuje, jestli je možné doplňovat je dodatečně a zda to nemohlo ovlivnit celé řízení.

ÚZEMNÍ PLÁN
Kasační soud zase rozhoduje o tom, jestli je možné vést koridor přes katastr obce, aniž by to bylo opřeno o její územní plán. Projekt totiž vychází z trasy, která je obsažena jen v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR). Jenže ZÚR jsou nadřazeny územním plánům měst a obcí.

Podle Jana Řičánka nyní obec čeká, jak obě úřední řízení dopadnou a předem se nevzdává ani dalších podání k vyšším instancím. Na druhou stranu ale Jan Řičánek oceňuje, že SŽDC je ochotné v poslední době s obcí více jednat o možných opatřeních, která by zmírnila zásah stavby do krajiny.

Trať je v tuto chvíli navržena ve vzdálenosti asi 400 metrů od nejbližšího obytného stavení a v projektu byla opatřena ochranným valem. Ten bude podle Marka Illiaše z tiskového oddělení SŽDC ozeleněn, aby se co nejméně narušoval přírodní ráz. „Navržená opatření s vizuálním odcloněním provozu by mimo začlenění do krajiny přispěla i ke snížení hlukové zátěže,“ zdůrazňuje Marek Illiaš a připojuje, že dokumentace je v souladu se ZÚR a stanoviskem k vlivu na životní prostředí. „Zastupitelstvu obce Hosín byly předloženy možnosti úprav před tělesem dráhy vedoucí k optickému odclonění železničního provozu a začlenění do krajiny, včetně snížení náspu v průměru o jeden až tři metry,“ dodává Marek Illiaš.

Jaká budou rozhodnutí kraje nebo kasačního soudu nechce ani jedna strana sporu předjímat. Ale Marek Illiaš nevyloučil, že pokud by zněla ve prospěch Hosína, příprava akce by se tím posouvala.
Poslední odhady začátku stavby zněly za pět let.

Komise ministerstva dopravy rozhodla letos v březnu o tom, že stát nechá narovnat současnou trať mezi Nemanicemi a Ševětínem, zejména pomocí dvou nových tunelů o délce přibližně pět a tři kilometry. Náklady na tunely se odhadují na devět miliard korun. Nynější železnice by zčásti zmizela. Mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi by možná zůstala zachována.