Několik neznámých ještě řeší školy, které se chystají na návrat maturantů nebo žáků prvního stupně do lavic. Nejsou ještě například známé přesné hygienické požadavky při obnovené výuce a neví se ani, kolik nakonec přijde třeba na prvním stupni 25. května dětí. I to přitom může ovlivnit případný nákup dezinfekčních prostředků.

Anketa

Základní škola Kovářov na Písecku už podle ředitele Libora Mandovce zpřístupnila na svém webu anketu pro rodiče, ve které se mají do konce týdne vyjádřit, zda počítají s tím, že děti do lavic pošlou. Anketa přitom platí i pro děti 2. stupně, jestli by byl zájem pro 9. ročník o nějakou přípravu k přijímacím zkouškám. „Uvidíme v pátek,“ říká Libor Mandovec k možnému obsazení tříd.

Potom se začne řešit i otázka nákupu dezinfekce. „Je to ve fázi zjišťování,“ vysvětluje ředitel kovářovské základky a připojuje, že nechce předčasně nakupovat předražené věci, jejichž nabídky chodily minulý měsíc jedna za druhou.

Konec dubna

Na přesnější pokyny čekají také v Základní škole a Gymnáziu Vodňany. Podle ředitelky Jarmily Rybáčkové je obtížné odhadnout kolik žáků dorazí. Na přípravu je ale dost času. „Podrobné pokyny mají být do konce dubna,“ říká Jarmila Rybáčková a dodává, že lepší je vyčkat, než informace pro rodiče zbytečně měnit nebo připravovat něco, co bude nutné dále upravit. Podle zájmu dětí se budou řešit i hygienické podmínky. Zatím mají dezinfekci v rezervě. „Počítali jsme s tím,“ poznamenala Jarmila Rybáčková a doplnila, že bude mít ještě na toto téma jednání se zřizovatelem.

Předběžně má škola ujednáno, že na eventuálním dalším nákupu se domluví. Ředitelka předpokládá, že bude pravděpodobně muset nakoupit i roušky. Už 11. května budou do školy nastupovat maturanti a vše musí být připraveno už pro ně, připomíná přitom Jarmila Rybáčková.

Pod smlouvou

Nákup dezinfekčních a čistících prostředků pro doplnění zásob už zahájili v českobudějovické ZŠ Nová, i když také tady čekají, kolik nakonec přijde žáků. „Máme smluvně zajištěné objednávky,“ potvrzuje ředitel Vítězslav Ilko a dodává, že do konce dubna má světlo světa spatřit metodický pokyn ministerstev zdravotnictví a školství. V Nové ulici jsou připraveni otevřít i družinu, také k 25. květnu.

Na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Českých Budějovicích podle ředitele Karla Štixe jsou připraveni k pravidelné dezinfekci tříd nebo společných prostor nad obvyklý rámec úklidu. Mají objednané i další dezinfekční přípravky. Budou k dispozici také pro individuální potřebu žáků i vyučujících. Ve škole očekávají v květnu maturanty a studenty VOŠ mířící k absolutoriu.