Ještě do 19. dubna mají čas stavební firmy, aby podaly své nabídky do výběrového řízení na stavbu první odpočívky. Ředitelství silnic a dálnic ČR prodloužilo původní termín, který byl do konce března.

Podle Jana Studeckého, tiskového mluvčího ŘSD, došlo k posunu termínů na základě doplňujících dotazů zájemců o zakázku. "Tuto povinnost stanovuje zákon o zadávání veřejných zakázek," uvedl pro Deník Jan Studecký.

Parkovací plochy po obou stranách dálnice D3, které pojmou dohromady 80 kamionů, 100 osobních aut nebo osm autobusů a dále dětská hřiště, dvě požární nádrže nebo prostor pro kontrolní stanoviště Policie ČR. Takové jsou základní technické parametry stavby, která má vyjít na 282 milionů korun.

Význam připravované akce u Chotýčan je o to větší, že na celém 70 kilometrů zatím zprovozněném úseku D3 se nachází jediná podobná oboustranná středně velká odpočívka, a to u Mitrovic. "Více než 60 kilometrů dálnice je tedy bez odpočívky," říká Jan Studecký a připomíná, že například řidiči kamionů ji mohou využít pro přestávky, které mají povinné.

Stavba odpočívky bude vzdálena zhruba 450 metrů od obce Chotýčany celková plocha budoucích odpočinkových ploch se zázemím bude necelých 24 000 m2. S délkou přibližně 400 metrů a šířkou necelých 100 metrů. V prostoru odpočívek jsou navrženy i zálivy pro kontrolní stanoviště PČR. Protože současný terén je v místě nad úrovní dálnice, bude nutné odbagrovat zeminu v objemu asi 250 000 kubíků. Součástí návrhu odpočívek je také přeložka současné polní cesty od Chotýčan a stavba nového mostu, který dnes umožňuje zemědělské technice cestu přes dálnici. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený ocelobetonový rám o jednom poli s rozpětím 41,14 m.

Už při stavbě samotné dálnice před nedávnem v místě budoucí odpočívky firma Eurovia odstřelila horninu až do hloubky 5,5 metru, aby pod vozovku mohla uložit chráničky pro chystané inženýrské sítě. Zajímavostí je, že součástí investice budou i požární nádrže. "Odpočívka bude napojena na obecní vodovod. Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodu pro požární zásah je na obou odpočívkách navržena požární nádrž s minimálním objemem 22 m3," popisuje technické parametry bezpečnostního prvku Jan Studecký.

Výstavba čerpací stanice se stane v areálu u Chotýčan samostatnou investorskou akcí budoucího nájemce. "Bude vybrán veřejnou soutěží v okamžiku získání stavebního povolení na odpočívku, předpoklad je zprovoznit odpočívku zároveň s čerpací stanici," zmínil Jan Studecký. U Chotýčan mají bagry začít akci v roce 2021 a hotovo má být následující rok.

Ve výběrovém řízení se hledá stavitel i na úsek Třebonín – Kaplice nádraží. Aktuálně je termín odevzdání 7. dubna. Stavební práce by měly být zahájeny ve třetím čtvrtletí.