S úhrnnými tresty pětiletého odnětí svobody ve věznici s dozorem, sedmiletými zákazy činnosti na pozicích statutárních zástupců a prokuristů obchodních firem a povinností uhradit třem poškozeným subjektům skoro deset milionů korun v pondělí od krajského soudu odcházeli manželé Milan (57) a Hana (49) Korostenských z krajského města. Senát se soudcem Michalem Kubánkem v čele uznal partnery vinnými z pokračujícího zločinu zpronevěry a podvodu se škodou velkého rozsahu. Předseda senátu při vynášení rozsudku zmínil, že obžalovaní páchali trestnou činnost jako jediní jednatelé budějovické společnosti, jež je od května 2010 v úpadku. Předmětem jejího podnikání byl autorizovaný prodej vozidel Tatra spojený se servisem a nástavbami. A právě nezákonné nakládání se třemi nákladními vozy z roku 2008 nakonec manžele dostalo před soud.

Milionové dluhy

„Obžalovaní jednali s vědomím, že se dopouštějí trestné činnosti, kterou nebyli nuceni páchat. Nebylo to nahodilé, počínali si jasně a s úmyslem obohatit svou firmu na úkor jiných. Funkcím statutárních zástupců společnosti se zpronevěřili tím nejzávažnějším způsobem," vysvětlil předseda senátu Michal Kubánek.

Do konfliktu se zákonem se manželé dostali poté, co uzavřeli se svým výhradním dodavatelem (Tatra Kopřivnice vystupovala jako prodávající) smlouvu na nákup tří vozidel za přibližně sedm milionů korun. Auta měli zaplatit do 30 dnů od předání, podle soudu tak ve stanovené lhůtě ani jednou neučinili. Peněz se prodejce nedočkal ani poté, co vyšel odběratelům vstříc a snížil původní dohodnutou cenu. Dvě auta nakonec zaplatily leasingové společnosti, jedno však obžalovaní nevrátili ani neuhradili. Součástí trestu je proto povinnost uhradit kopřivnické společnosti 2,4 milionu korun.

Druhým poškozeným subjektem je ČSOB Leasing. Tato společnost poskytla manželům úvěr na uhrazení kupní ceny jednoho (v té době již prodaného) auta a následně další úvěr na snížení dosavadního dluhu. Peníze za vozidlo tak nedostali Korostenští, ale poskytovatel je převedl přímo na účet Tatry. Přesně definovaná smlouva obsahovala položku, ve které se obžalovaní písemně zavázali, že do splacení dluhu odevzdají velký technický průkaz. Leasingová společnost si tím chtěla zajistit vlastnická práva. Ani tuto dohodu však manželé přes opakované urgence podle soudu nedodrželi.

Namísto toho se obrátili se stejnou žádostí na dalšího poskytovatele úvěrů, znojemskou společnost Erste Leasing (tehdy vystupující pod obchodním názvem S Morava). Také ona zajistila obžalovaným půjčku na zaplacení třetího (rovněž prodaného) auta a další peníze. Tímto jednáním se obžalovaní dopustili na všech třech firmách pokračujícího zločinu zpronevěry, protože si přisvojili cizí věc. „Při sjednávání posledního úvěru obžalovaní zamlčeli podstatné informace o svých dosavadních závazcích u společnosti ČSOB Leasing. Tím se dopustili podvodu se škodou velkého rozsahu," dodal soudce. Obžalovaní mají podle rozhodnutí senátu zaplatit oběma poskytovatelům úvěrů dohromady skoro sedm milionů korun. Společnosti ČSOB Leasing přiznal senát celou požadovanou částku (4,4 milionu korun), Erste Leasing má dostat kolem 2,6 milionu korun, což je jen část nárokované sumy. Zbytek se firma musí pokusit vymoci v občansko-právním řízení u civilního soudu.

Nastrčený ,bílý kůň'

Jak zpronevěry, tak podvodu se obžalovaní dopustili v době, kdy se jejich firma potýkala se závažnými finančními problémy a podle soudu byla zralá na konkurz. Kromě několika bankovních úvěrů totiž nebyla schopna hradit ani jiné závazky, například sociální a zdravotní pojištění. Přestože disponovala několika nemovitostmi a dalším vybavením, kvůli zástavním právům nemohla tento majetek prodat. Když už dluhy narůstaly do neúnosné výše, Korostenští firmu prodali za 200 tisíc korun Radku Novákovi, který byl podle soudu jen nastrčeným bílým koněm. Společnost totiž koupil pouze za zlomek pořizovací ceny, kterou před lety zaplatili obžalovaní, a s řízením podobné firmy podle soudu nemá zkušenosti. Senát neměl možnost tohoto muže vyslechnout, o jeho roli však nemá pochybností.

Pondělní rozsudek dosud nenabyl právní moci. A zřejmě jen tak nenabude. „Určitě si podáme odvolání k Vrchnímu soudu v Praze," řekli našemu Deníku manželé Korostenští po ukončení jednání. Jakékoliv další vyjádření odmítli poskytnout. Zákonnou lhůtu k případnému odvolání si ponechal i státní zástupce.