Proti dumpingu mezd

Za neúnosnou označuje předseda odborů Vida v Horních Rakousích Helmut Woisetschläger situaci asi 1200 řidičů autobusů v zemi. Odbory se zasazují prostřednictvím občanské parlamentní iniciativy za nová kritéria přidělování zakázek v dopravních službách. „Nyní platí princip nejnižší ceny. To vede ke mzdovému dumpingu," říká v OÖN zemský rada Reinhold Entholzer (SP), který odboráře podporuje. Požaduje, aby v přidělovacích řízeních byla zakotvena i sociální a kvalitativní kritéria. Současnou praxí prý trpí seriózní podnikatelé, kteří své šoféry „řádně odměňují". Iniciativu podle deníku podepsalo už 4000 lidí.

Víno zdarma na pěší zóně

Po pěti měsících úprav za 1,4 milionu eur bude v pátek znovu oficiálně otevřena pěší zóna Bäckerstrasse ve Welsu. OÖN připomínají paralely mezi jejím otevřením v září 1979 a dneškem – také tehdy byly volby a obrazu města dominovaly úsměvy lokálních politiků na plakátech. „A ještě něco se opakuje – k otevření opět poteče víno zdarma jako před 36 lety," píše list. Tehdy pozval hoteliér Edmund Hauser občany k ochutnávce vína „z kašny" zdarma. V pátek nabídne lidem víno grátis jeho dcera a nástupkyně Sophie Schicková. „Objednali jsme 300 litrů Zeleného veltlínského od dolnorakouského vinařství Bannert, jehož produkty nabízíme našim hostům," říká v deníku. Po slavnostním zahájení bude od 15 hodin před hotelem Hauser rozléváno jednu hodinu veltlínské zdarma. Předtím a potom bude stát osminka „lidové" jedno euro, půllitr 2,50. Stejně jako anno dazumal budou nabízeny „bosenské hot dogy". Program zpestří od 10.15 do 17 hodin živá muzika.