Daniel Černý na zasedání přednesl svou řeč. „Chápu toto spiknutí jako reakci na to, že se snažím dát lesy města do pořádku,“ reagoval na předvolání před zastupitele kvůli kůrovci a sporům se zaměstnanci.

Upozornil mimo jiné na údajné zanedbání administrativy dotačního projektu Vyhlídky kolem Lužnice a opravu turistické stezky. Podle něj tato chyba znamenala ztrátu 320 tisíc korun.

Rada města se usnesla, že celou záležitost prošetří externí firma a soudní znalec nebo odborné firmy z oboru lesnictví.

Ve středu 8. srpna dozorčí rada Správy lesů odvolala předsedu Jiřího Loskota. Jeho místo obsadil Petr Prskavec.

V prohlášení, které sepsala místostarostka Michaela Petrová spolu s členy dozorčí rady lesů Jiřím Loskotem a Milošem Tuháčkem, dotyční zmiňují, že trvají na zavedení úkolové, nikoliv časové mzdy. „Nejde o zpochybnění kvalitní práce zaměstnanců jako celku, ba naopak,“ doplňují.

Staronový předseda dozorčí rady Petr Prskavec je si svými dalšími kroky jist. „Je třeba uklidnit situaci, zlepšit komunikaci a vyřešit kůrovcovou kalamitu.“ Názor na to, zda bude prosazovat časovou, nebo úkolovou mzdu, zatím nemá. „Musím si to ještě promyslet,“ vysvětlil předsedas tím, že problematiku ho-dlá konzultovat s odborníky.

Jednatel Daniel Černý poznamenal, že už nejde hlavně o lesy. „Celá kauza se změnila v politický boj,“ povzdychl si.