Pomohou jim v tom krajské dotace v programu nazvaném Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny, ve kterém letos čekají tři miliony korun.

Pravidla dotačního programu a další materiály najdete na webových stránkách Jihočeského kraje.

Rozhodnutí rady kraje z 10. června potvrdil náměstek hejtmana pro dotace Pavel Hroch. O dotaci mohou požádat jak obce, tak jejich dobrovolné svazky od 12. července do 13. srpna do 12 hodin. Z celkové částky tři miliony je minimální výše dotace 50 tisíc a maximální milion korun, minimální požadovaná spoluúčast je 30 procent. A každý uchazeč může podat maximálně jednu žádost.

Náměstek Hroch dodal, že mezi priority kraje patří právě snaha o zvýšení retence a akumulace vody v krajině kvůli omezení vzniku povodní, či naopak sucha: „Důležité je vodu zadržet přímo na zemědělské a lesní půdě tak, aby se mohla vsakovat do podzemí, čímž se bude regulovat její odtok. A zároveň se bude akumulovat ve vodních nádržích i podzemních vodách.