Díky svému vyhraněnému talentu a silné vůli a s pomocí rodiny a profesorů Rejžka, Rady, Jiroudka a Salliettiho v Raveně se stal uznávaným malířem, docentem a vedoucím pedagogem krajinářské a figurální školy na AVU v Praze.

Jiří Karmazín patří mezi velmi pracovité a plodné malíře. Mimo spousty kreseb, kterými se mohou chlubit např. i bývalí žáci jeho sestry a učitelky Marcely, namaloval stovky nádherných obrazů, které zaujmou svojí charakteristickou rozjásanou barevností a pevným, rozhodným rukopisem.

Na výstavě v nepomuckém Muzeu a galerii byla k vidění vedle reprezentativního výběru kreseb a pláten také řada předmětů z porcelánu a rytin na zrcadlech s poetickými a náboženskými náměty. Ač malíř sám tvrdí, že nemá žádné oblíbené zvíře, na jeho obrazech často spatřujeme vedle koní také oslíky, snad jako vzpomínku na jeho pobyt v Itálii.

Mistr Karmazín však jednoznačně potvrzuje, že má pouze jeden domov, kterým jsou jižní Čechy. Současně přiznává, že Itálie je jeho láska, ale ne domov. Proto nepřekvapuje, že v jeho dílech převažují obrazy jihočeské krajiny, často zobrazuje život, práci i radosti prostých vesnických lidí. To mu ovšem nebrání vracet se svými díly do Itálie a Bretaně, nebo hluboko do minulosti k biblickým příběhům.

Velké poděkování patří nejen malíři, ale též jeho ženě Marii a synovi Šimonovi, kteří svým citlivým výběrem více než stovky kreseb, pláten, porcelánu a zrcadel umožnili nám získat přehled celoživotní tvorby našeho umělce. Uznání ovšem zasluhuje i zastupitelstvo města Nepomuk v čele se starostou Jiřím Švecem, kteří dali k dispozici reprezentační prostory Městské galerie, aby touto výstavou důstojně oslavili 85. narozeniny svého významného krajana.

Jistě jménem svým i četných obdivovatelů děkuji malíři Jiřímu Karmazínovi za krásné zážitky nad jeho díly a přeji mu do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, úspěchů a především zdraví.

Karel Zíka