„Rozhodli jsme se s kolegyní Ivana Schwarzovou uspořádat výstavu prací žáků výtvarného oboru nazvanou Naše město. Město si letos připomíná 640 let od výročí založení. Do oslav se rozhodla zapojit i základní umělecká škola. „Rozhodli jsme se s kolegyní Ivana Schwarzovou uspořádat výstavu prací žáků výtvarného oboru nazvanou Naše město. K vidění je až do 25. května v hotelu Bavor,“ řekla za ZUŠ Ivana Kropáčková.

Kresby a malby tvořily děti přímo v ulicích města. Grafika – linoryty a suché jehly – byly taktéž inspirovány prací v terénu. K jejich vytištění už bylo zapotřebí vybavení ateliéru.

Oslavy tolik významného udělení purkrechtního práva se bude prolínat celým rokem. Vyvrcholení oslav se uskuteční ale až v rámci červencových středověkých slavností Rumpálování na strakonickém hradě.

A co že to město slaví? Získání purkrechtního práva bylo de facto rozšíření a potvrzení předešlých privilegií. Mimo jiné nařizuje strakonickým měšťanům odvádět vrchnosti peněžní dávky za užívání propůjčené půdy nebo za postavení domu. Ovšem na druhé straně měli měšťané právo vařit pivo nebo mohli zakupovat jednotlivé pozemky, což vedlo k intenzivnějšímu osídlování a hospodaření města.