„Letos je výstava na téma Lesy a myslivost a státní podnik Lesy ČR nám do ní věnoval částku 15 000 korun. Příspěvek bude využit k zajištění dopravy exponátů z Národního zemědělského muzea z Ohrady u Hluboké, které budou její součástí,“ uvedla za odbor životního prostředí MěÚ Radka Vokrojová. Ke tvorbě výtvarných prací vyzvali pořadatelé školy už v únoru. V květnu bylo vyhlášení nejlepších prací. „Na výstavě, která bude ke zhlédnutí od 29. srpna do 30. září v městském muzeu, budou kromě dětských děl a exponátů ze zemědělského muzea i odborné články a informace různého druhu o historii lesů a myslivosti a to hlavně z Blatenska,“ dodala.