Kreslíř Martin Velíšek (narozen 1963 v Duchcově) zde vyšle do „výtvarně sportovní exhibice“ své známé dílo Lyžaři. Kontrovat mu bude malíř Martin Velíšek (narozen 1968 v Athénách, Řecko) svými Bruslařkami a tento tandem doplní sochař Adam Velíšek (narozen 1990 v Praze) svými Cyklisty.

Ovšem nejen tato tematicky „sportem“ volně propojená prezentace bude tvořit výstavu. Každý umělec také samostatně v jednom prostoru představí svou další tvorbu. „Výstava si klade kromě jiného za cíl vnést poněkud více jasno méně zasvěcené veřejnosti se zájmem o výtvarné umění v tom, který Velíšek je vlastně který, komu tedy v důsledku toho naleží to či ono dílko a který právě má tu či onu výstavu,“ přiblížil programový ředitel galerie Ivo Kraml.

Výstava potrvá do 16. září. Přístupná bude v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin, v jiné dny na vyžádání v domě č.p. 32 v Dobrši nebo po telefonické domluvě (777 329 932).