Přítomní si v sobotu 16. března zazpívali, zatančili, pobavili a užili hezký večer. Po celý večer nám k tanci a poslechu hrála hudební skupina Lanza. Byla připravena velmi bohatá tombola.

V půlnoci se losovaly ceny o vstupenky. Např. poukázky na plastovou popelnici, pytle obilí, krmné směsi pro psy, rybářské sady, poukázky do autoservisu, poukázky na pytle brambor, elektronika, dekorace a mnoho dalších krásných cen. Hlavní cenou za vstupenku byl televizor úhlopříčka 109 cm. Myslivecký spolek Strážka přispěl divočákem, kterého jeden z jejich členů vyhrál.

Velmi pěkné gesto od přítomného myslivce a zároveň i zastupitele bylo, že se této krásné výhry vzdal ve prospěch jiného návštěvníka. Ze spokojených tváří bylo patrné, že radost z připravených cen byla opravdu veliká. Bez sponzorů, kterým patří veliké poděkování nejenom od zastupitelů obce, ale i od všech přítomných, by nebylo možné uskutečnit tento bál a nemohla by být tak bohatá tombola. Generálním partnerem této vydařené akce byla JE Temelín ze Skupiny ČEZ.

Renata Regálová