Uzavírka komunikací a chodníků se povoluje za účelem zajištění konání průvodů a programu v rámci kulturní akce „Slavnosti města – 650 let Strakonic“, v celkovém termínu od 25.srpna až 27.srpna v tomto rozsahu:
- čtvrtek 24. srpna od 12:00 do neděle 27. srpna do 20:00 – úplná uzavírka parkoviště u Měšťanského pivovaru
- čtvrtek 24. srpna od 12:00 do neděle 27. srpna do 20:00 - úplná uzavírka parkoviště pod Baťou

- omezení rychlosti z důvodu zvýšeného pohybu osob při průjezdu na Palackého náměstí z náměstí, k poště
- pátek 25. srpna od 8:00 do neděle 27. srpna do 20:00 - úplná uzavírka parkoviště před poštou
- pátek 25. srpna od 8:00 do neděle 27. srpna do 20:00 úplná uzavírka parkoviště za poštou

- ulice Tržní směrem na Palackého náměstí – slepá ulice
- sobota 26.8.2017 – úplná uzavírka pro uskutečnění průvodu od: 11:30 do 16:00 hod

Trasa: Křižovatka – Lidická/Hrnčířská, Velké náměstí, Měšťanský pivovar, most J. Palacha, kolem hradu – Pod Hradem (silnice č. III/1726), konec na Dubovci.
- pátek 25. srpna od 12:00 hod do neděle 27. srpna do 21:00 hod – úplná a částečná uzavírka komunikací v areálu hradu pro zajištění kulturních programů a dopravní opatření v ulici Pod Hradem (silnice č. III/1726) pro zajištění bezpečnosti při zvýšeném silničním a pěším provozu. Snížení rychlosti na silnici č. III/1726 od letiště a dále úplná uzavírka ulice Pod Hradem (silnice č. III/1726) v úseku od křižovatky se silnicí se silnicí č. III/1702 směrem ke křižovatce s MK k letnímu kinu
- pátek 25. srpna od 12:00 hod do neděle 27. srpna do 20:00 hod - úplná uzavírka parkoviště Na Dubovci
- pátek 25. srpna do podělí 28. srpna do 12:00 hod. – vyhrazené podélné parkování v ulici Plánkova, v úseku od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicí Husova na straně podél zvláštní školy a internátu SPŠ – dod. Tabulkou „Mimo držitele povolení – Slavnosti města“