Mapuje dobu od bitvy na Bílé hoře až po rok 2002, kdy Blatnou zasáhla historická povodeň. K vidění jsou další vzácné exponáty z depozitáře, které byly dosud oku návštěvníka skryty.

Dobové zbraně, vzácné ukázky řemeslné práce, kytary Resonet a mnoho dalšího. To vše v duchu trendu nastaveného v předchozích dvou etapách, tedy poznání na základě vlastního nejen vizuálního zážitku.